Foto: Åpne Dører
Nytt prosjekt

Radiomisjon til verdens mest stengte land

Av Synnøve Kvervavik Vatne
Publisert 05.08.2014

Nord-Korea er sannsynligvis det mest lukkede landet i verden, og ser på religion som en stor trussel. Norea vil nå bidra med midler slik at kristne i landet kan styrkes i troen.

– Kristne i Nord-Korea har ikke tillatelse til å gi fritt uttrykk for sin tro. Og alle religiøse familier er av myndighetene klassifisert som fiendtlige, skriver Åpne Dører på sine nettsider. Den internasjonale organisasjonen, som står i tjeneste for forfulgte kristne, mener nordkoreanere opplever den mest brutale forfølgelsen i hele verden.            

Nord-Korea har siden 2011 vært blant Noreas prosjektland, og samarbeidspartneren vår for dette prosjektet, TWR, har drevet arbeid der i mange år. Noreas bidrag er økonomiske midler til kristne radioprogram inn mot det strengt kommunistiske landet.

Religiøs tillatelse
I følge Åpne Dører hevder myndighetene i Nord-Korea at det eksisterer religiøs frihet uten begrensninger i landet. Men fordi myndighetene tolker og anvender grunnloven helt vilkårlig, skaper det alvorlige begrensninger i den frie religionsutøvelsen. Et typisk forbud fra myndighetene er kravet om tillatelse til å oppføre religiøse bygninger og å holde religiøse seremonier:

“Uten en bygning har ikke religiøse grupper tillatelse til å praktisere sin tro eller ha religiøse samlinger, og uten tillatelse kan de ikke oppføre noen bygning.”

Fiender av landet
Den offisielle statsideologien i Nord-Korea er bygd på Kim Il Sungs ‘Revolusjonære Tanker’ og styrer hele samfunnet. I følge Åpne Dører opererer myndighetene med et klassesystem som består av tre hovedkategorier: a) En indre kjerne, b) Delvis pålitelige og c) Fiender. Det er i dette systemet at religiøse familier er klassifisert som fiendtlige. Åpne Dører forteller i den forbindelse at familier er blitt tvangsflyttet til industribyer på østkysten eller sendt til arbeidsleire for politiske fanger. I Nord-Korea forekommer også offentlige henrettelser av kristne, og de troende må være på vakt - ikke bare mot det hemmelige politiet, men også mot sine medborgere.

Radiosensur
I Nord-Korea er all radio- og TV-virksomhet strengt kontrollert, og alle privateide, lovlige radioer forhåndsprogrammeres med frekvenser godkjent av myndighetene. Nordkoreanere må derfor skaffe seg radioer fra utlandet dersom de vil lytte til andre sendinger.

Noreas har som hovedmål å nå ledere i husmenighetene med bibelundervisning og disippeltrening. Dette er svært viktig dersom menighetene skal kunne vokse. I tillegg er det viktig å gi de kristne radioprogram som kan være trosstyrkende. Mange har kun disse som sin eneste kilde til kunnskap og oppbyggelse.

En kristen leder fortalte dette til vår samarbeidspartner:
– De kristne radioprogrammene er en stor skatt for oss. De gjør at vi kan lytte til Guds ord og få styrke til vårt åndelige liv hver dag... Signalene er ganske sterke, så vi kan høre alt veldig tydelig. Jeg vil takke alle som bidrar til dette arbeidet. Gud velsigne dere.

Relaterte artikler
Relaterte lenker
Relaterte artikler
Relaterte lenker
Rangér:
Kommentarer
Emneord:
I påsken kan du se Superblinks animasjonsfilm om Påskeevangeliet gratis sammen noen barn du er glad i.
Superblink har laget en animasjonsfilm om Påskeevangeliet. Filmen kan du laste ned gratis, og gjerne bruke når du deler påskens budskap med barna.
Les mer
Nyeste artikler:
Norea Mediemisjon på Instagram
Instagram

Lær mer om våre prosjekter

YouVersion

Uansett hvor du er, gir YouVersion mobil deg tilgang til bibelen, bibelleseplaner og et nettsamfunn.

Kontakt Norea

Norea Mediemisjon, Postboks 410 Lundsiden, 4604 Kristiansand, Norway

Besøksadresse: Bergtorasvei 120

Tlf: 38 14 50 00;
Faks: 38 14 50 20;
e-post: post@norea.no