Et godt år for radioarbeidet
Etiopia:

Et godt år for radioarbeidet

Publisert 20.03.2012

Evangeliets Røst i Etiopia hadde i 2011 et av sine beste radioår. Noreas samarbeidspartner melder om budsjettoverskudd, ny programproduksjon og stadig flere lyttere som tar i mot Jesus.

Av Martin Birkedal

Det var tydelig at begeistring og optimisme preget staben i Evangeliets Røst da vi besøkte dem i januar i år. Lederen for radioavdelingen, Wakshuma Terefe, omtalte 2011 som et av de beste årene de har hatt i radioarbeidet. En av grunnene til optimismen er at de gjennom sin virksomhet i fjor skapte et overskudd som tilsvarer hele radiobudsjettet. Pengene er brukt til å skaffe medieavdelingen en trykkerimaskin, som vil ha stor betydning for å skape inntekter også i framtiden.

Kvinneprosjekt i Jinka

Optimismen smitter også over på oss som partner. Norea har lenge arbeidet for å få nok penger til komme i gang med et helt spesielt kvinneprosjekt i Jinka. Prosjektet er delvis knyttet opp til evangelisering, men i stor grad også til helsearbeid blant kvinner i samarbeid med det lokale sykehuset. Vi bidro med ca. 30.000 kr i fjor og har doblet budsjettet for 2012. Selv om dette ikke er nok, har begrensede ressurser ikke stoppet våre medarbeidere i Etiopia. De har laget program og begynt å spille dem inn - en halvtime som er delt i to og kalt Noen minutter for livet og Noen minutter med Jesus. Eller som det heter i originalen til Prosjekt Hanna, Lessons for your life og Lessons for your soul.

Programmene skal distribueres på en solcelledreven lydspiller som kalles «Megavoice.» Dette gjøres for i det hele tatt å kunne nå kvinnene i målgruppa, som ikke har tilgang til verken radio eller radioprogram på sitt språk. Spillerne produseres i Israel, og Evangeliets Røst har allerede gjort avtale med firmaet som lager dem. De skal leveres som halvfabrikat til Etiopia, og deretter skal medarbeiderne i Evangeliets Røst montere dem selv. Slik sparer de kostnader tilsvarende 20 - 25 %.

Afar-arbeidet bærer frukt

Afarfolket, som bor og ferdes i Etiopia og krysser grensene til Eritrea og Djibouti, teller cirka 1,5 millioner mennesker og er nesten hundre prosent muslimer. Nå begynner radioarbeidet mot denne folkegruppen å bære frukt. Flere har tatt imot Jesus, og på tross av at de ofte blir forfulgt, er de frimodige og sikre i sin sak og sitt valg.

Nye lokale menigheter blir dannet i kjølvannet av radioarbeidet, og mange tar imot Jesus. Guds rike vokser som følge av radioarbeidet i Etiopia...

EVANGELIETS RØST (YEMISERACH DIMTS) I ETIOPIA

  • Mediearbeidet til den lutherske kirken i landet og Noreas samarbeidspartner. Har sine røtter helt tilbake til 1963.
  • Sender daglig radioprogram på språkene oromo, amharisk, tigrinya, afar, sidamo, kambaata og hadiija. Disse inneholder bibelundervisning, men setter også fokus på helse, HIV/AIDS, sosiale spørsmål og menneskerettigheter.
  • Sammen med Norea arbeides det også med å utvikle et kvinneprosjekt i Jinka, basert på solcelledrevne lydspillere.
  • Norea skal støtte Evangeliets Røst med til sammen 400.000 kr i 2012 og har også et koordineringsansvar for arbeidet.

 

Rangér:
Kommentarer
 
Norea Mediemisjon på Instagram
Instagram

Lær mer om våre prosjekter

YouVersion

Uansett hvor du er, gir YouVersion mobil deg tilgang til bibelen, bibelleseplaner og et nettsamfunn.

Kontakt Norea

Norea Mediemisjon, Postboks 410 Lundsiden, 4604 Kristiansand, Norway

Besøksadresse: Bergtorasvei 120

Tlf: 38 14 50 00;
Faks: 38 14 50 20;
e-post: post@norea.no