Om Norea Mediemisjon


Norea Mediemisjon er en misjonsorganisasjon som ønsker å gi mennesker håp.

Håp for livet og evigheten.

Vi bruker elektroniske medier i vår formidling og startet i 1956. Da hadde NRK kringkastingsmonopol og Norea sendte radioprogram med kristent budskap på kortbølge fra Nord-Afrika og hjem til Norge!  

Nå bruker vi også tv og internett for å nå ut med budskapet vårt, og vi er involvert i kristent mediearbeid på 35 språk.

Mennesker verden over bærer tunge byrder, og mange lider på grunn av mindreverd, stigmatisering og mangel på grunnleggende kunnskap og religionsfrihet. I tillegg bor hele 60 % av verdens befolkning i land som er stengt for tradisjonell misjonsvirksomhet. Dette vil vi ta på alvor.

Ved å bruke radio, tv og internett kan vi hver dag nå tusenvis av mennesker med et budskap om håp både for livet og evigheten.

Norea er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), har 10 ansatte og hovedkontor ved Gimlekollen Mediesenter i Kristiansand.