Radio:

Elfenbenskysten

I Elfenbenskysten ønsker Norea å nå det muslimske mahoufolket med evangeliet. Radioprogrammet vårt Mahourøsten er det eneste på mahouspråket.

Målgruppen for Noreas arbeid er det muslimske mahoufolket. Mahourøsten er på lufta ukentlig på den kristne lokalradioen Livets Frekvens i Abidjan og på Radio Man FM. Denne når hele Toubaregionen - mahouenes kjerneområde i Elfenbenskysten.

Styrker selvfølelse og stolthet

Mahourøsten taler om det evige håpet, og ønsker å peke på Jesus, som er Veien, Sannheten og Livet. Gjennom radio er Norea med på å bringe Guds ord til de mest avsidesliggende landsbyer i Mahouland. I tillegg ønsker Norea gjennom det sosiale fokuset i programmene å bedre
mahoufolkets levekår gjennom helseinformasjon og folkeopplysning. Vi ønsker også å styrke mahouenes selvfølelse gjennom å lage reportasjer og intervjuer som setter deres historie og kultur i et positivt lys.

Mahourøsten er det eneste radioprogrammet som finnes på mahouspråket. Tilbakemeldinger viser at radioprogrammene får en stadig større lyttergruppe og at mahouene er stolte over å få høre sitt eget språk på radioen. Det er også stor interesse for det som formidles av åndelig art.

Minst nådde i sitt hjemland

Elfenbenskysten har vært rammet av borgerkrig og uroligheter. Mange innbyggere har derfor forlatt landsbygda og flyttet til hovedstaden Abidjan. Dette gjelder også det muslimske mahoufolket, som teller ca 200.000 i Elfenbenskysten og er blant de fattigste folkegruppene i landet. De er også blandt de minst nådde folkegruppene i Elfenbenskysten, da svært få har fått anledning til å høre om Jesus. I tillegg er infrastrukturen i Mahouland svært dårlig, og det er vanskelig for mange å oppsøke de få kristne kirkene som finnes der. Svært mange mahouer kan ikke lese og skrive, barnedødeligheten er høy og 60 % av barna i skolepliktig alder går ikke på skole.

Partnerorganisasjoner:

  • Norsk Luthersk Misjonssamband, Fréquence Vie (”Livets Frekvens”,kristen lokalradio i Abidjan), Radio Man FM (kommersiell radiostasjon i Nord-Elfenbenskysten).

Kilder:

Våre samarbeidspartnere og relaterte lenker (se under).

Ønsker du mer informasjon om arbeidet, kontakt Norea.

 

Relaterte artikler
Relaterte lenker
Aktuelt
Mahourøsten skaper barnetro
Radioprogrammet Mahourøsten sendes inn mot det unådde Mahoufolket i Elfenbenskysten. Produsentene tror programmet bidrar til at bibelhistorier slår rot i hjertet, særlig blant barna.
Les mer
Tilbakemeldinger
Elfenbenskysten
Takknemlig radiolytter
Radiosendingene på mahouspråket i Elfenbenskysten når stadig lengre, og blir stadig mer kjent blant mahoufolket. Gledelig er det også at vi etter hvert begynner å få tilbakemeldinger både skriftlig og muntlig fra mahouer som lytter til programmene våre.
Les mer
Jeg ønsker at Mahourøsten skal bli enda større, slik at radiobølgene kan nå flere landsbyer.
Les mer
Vi vil alle til paradis, og vi leter etter hvordan vi kan komme dit.
Les mer
For 100 kroner får du:

- 44 minutter sendetid på den kristne radiostasjonen Fréquence Vie
- 35 minutter sendetid på den kommersielle radiostasjonen Radio Man FM
- 7 pocket-bibler
- 2,5 skinn-bibler
- En liten radio

Kart over Elfenbenskysten

Vis Noreas mediemisjonsprosjekter i et større kart
Fakta om Elfenbenskysten

Folketall: ca. 20,6 millioner.

Religion: Islam er størst (43%), men mange er også kristne (32,7%). Ivorianere følger også tradisjonelle religioner, eller har ingen bestemt religion.

Styreform: Republikk.

Hovedstad: Yamoussoukro (administrativ og politisk), Abidjan (økonomisk).

Språk: Fransk (eneste offisielle språket). I tillegg finnes det mer enn 60 lokale språk, med Dioula som det største.

Spedbarnsdødelighet: 61,7 per 1000.

Forventet levealder: 57,7 år.

Lese- og skriveferdigheter: 56,9% av befolkningen over 15 år kan lese og skrive( blant mahouene er det langt lavere).