Radio:

Eritrea

I Eritrea er muntlig formidling svært viktig, da om lag en tredjedel av befolkningen ikke kan lese eller skrive. Her når Norea mange innbyggere via radio.

Norea samarbeider med Evangeliets Røst, radioarbeidet til den lutherske kirken i Eritrea.

Vil ha enerett på programmer

Gjennom radio ønsker kirken å nå lenger ut med opplysning og kristen forkynnelse. Programmene sendes på tigrena, tigre og stammespråket kunama. Myndighetene i Eritrea vil ha enerett til å produsere radioprogram. Derfor har den lutherske kirken måtte stenge sitt produksjonsstudio. Manuskriptene til den timers daglige sendeflaten lages fortsatt, men sendes til Kenya for innspilling.

Muntlig formidling, som gjennom radio, er svært viktig i Eritrea, da omtrent en tredjedel av befolkningen ikke kan lese og skrive. Tross dårlige skriveferdigheter kommer det hver måned mange brev fra lyttere som ber om at sendetiden må bli utvidet.

Glemt lidelse

Fire religiøse grupper godtas av myndighetene i Eritrea: muslimer, eritreisk ortodokse, katolikker og protestanter. Muslimer utgjør den største gruppen, mens kristne samlet sett utgjør 47.9 % av befolkningen. Kristne som ikke passer inn i disse kategoriene opplever grusom forfølgelse. Siden 2002 har intensiteten av dette økt. Mange ledere og medlemmer er i fengsel, og kirker blir stengt. Forholdene i fengslet er harde, og tortur er en realitet. Personlig frihet blir innskrenket og regjeringen blandet seg stadig inn når det gjelder møtepunkter. Husmenigheter er derfor i vekst. Den intense lidelsen kirken i Eritrea har opplevd i løpet av det siste tiåret har ikke blitt snakket nok om.

Mindre enn 6 kroner dagen

Over halvparten av befolkningen lever på mindre enn 6 kroner per dag. Det er så godt som umulig å bedre økonomien, da nesten hele arbeidsstyrken må tjene militæret på ubestemt tid. Mange flykter landet for å unnslippe denne "obligatoriske karrieren" framfor dem. Den pågående trusselen med krig, internasjonal innblanding og tørke fører til at mange eritreere lever i ekstrem fattigdom uten noe form for håp.

Kilder:

Våre samarbeidspartnere og relaterte lenker (se under).

Ønsker du mer informasjon om arbeidet, kontakt Norea.

Relaterte artikler
Relaterte lenker
Aktuelt
Radiosendinger gir trøst i Eritrea
Norea samarbeider med radio Evangeliets Røst om å sende kristne radiosendinger i Eritrea, et land hvor kristne ofte blir forfulgt. Mange får håp og trøst i evangeliet om Jesus, deriblant en lytter som er isolert fra andre troende på grunn av sykdom:
Les mer
Tilbakemeldinger
Jeg er ikke bare en soldat i hæren, men også en Jesus-soldat. Kristne radiosendinger er utrolig viktige for meg fordi jeg bor i villmarka. Nå har mine medsoldater vist interesse for evangeliet også. Jeg gleder meg stort over hva Herren utretter gjennom dette arbeidet!
Les mer
Jeg trodde først at disse radioprogrammene ikke var noe for meg, men det viste seg at jeg tok feil. (les mer)
Les mer
Vi har fått høre et annerledes radioprogram og er enige om at disse menneskene på radioen formidler fred. (forts)
Les mer
Fakta om Eritrea

Folketall: ca. 6,5 millioner.

Religion: Det er flest kristne i landet (48,8%), men omtrent like mange muslimer (47,4%). Et mindretall følger etniske religioner, eller regner seg ikke som religiøse.

Styresett: Overgangsregjering.

Hovedstad: Asmara.

Språk: Tigrinya, tigre og engelsk er offisielle språk. Arabisk og 4 andre kusjittiske og 2 sudanistiske språk brukes også.

Spedbarnsdødelighet: 39,4 per 1000.

Forventet levealder: ca. 63 år.

Lese-og skriveferdigheter: 68,9 % av befolkningen over 15 år kan lese og skrive.