Radio og bønnegrupper:

Etiopia

Det kan være langt mellom de kristne forsamlingene i Etiopia og tilknytningen til naturreligioner og gamle tradisjoner står sterkt. En svært god måte å nå folk med et budskap på er gjennom radio.

I Etiopia ønsker Norea å gi mennesker håp og egenverd gjennom radio og bønnegrupper.

Kirkens forlengede arm

Norea koordinerer og støtter Evangeliets Røst, vår partner i landet som er tilknyttet den lutherske kirken i landet. Radioen er kirkens forlengede arm og når etiopiere både i Etiopia og nabolandene. Evangeliets Røst sender to timer daglig og sendingene omfatter språkene oromo, amharisk, tigrinya, sidamo, kambaata og hadiija.

Programmene inneholder bibelundervisning, men har også en holistisk profil som setter fokus på helse, HIV/AIDS, sosiale spørsmål og menneskerettigheter. Hver måned kommer det inn ca. 1500 responser fra lyttere. Noen sitter i fengsel, andre bor avsides til eller er fremmedarbeidere i et av nabolandene. Mange sier at radioprogrammene er helt nødvendige for at de skal overleve som kristne.

Håp for verdens kvinner

Norea er også engasjert i kvinnearbeidet Prosjekt Hanna i Etiopia. Gjennom radioprogrammet "Håpets Kvinner" og bønnegrupper får kvinner høre at de er verdifulle og at det finnes håp, fordi Gud elsker dem.

Selve grunnsteinen for Prosjekt Hanna er bønnebevegelsen. Det internasjonale bønnenettverket strekker seg over 120 land og 70 språk, med bønnegrupper og forbedere. Hver måned kommer Hannas bønnekalender, med bønneemner som omhandler verdes kvinner. Når man ber, rører man ved den hånd som rører verden.

Arbeidet setter også fokus på å formidle kunnskap rundt aktuelle utfordringer i kultur og hverdagsliv, både gjennom radio og bønn. Blant annet får kvinner opplæring i hvordan de kan ta vare på sine familier. Aller viktigst er allikevel at de får høre at de selv er viktige, og at de er Guds verdifulle skapninger.

Må bruke radio

I Etiopia står den muntlige tradisjonen sterkt, og kun omlag 40 % av befolkningen og kan lese og skrive. Det sies derfor at den som vil nå ut til etiopiere må bruke radio. Folk er sosiale og de lytter sammen i grupper. Rykter om gode program sprer seg fort. Dessuten er det store avstander mellom de kristne forsamlingene i landet.

Blandt de første i verden

Nord-Etiopia var blandt de første kristne landene i verden. Under det marxistiske regimet på 1970-tallet ble det en slutt på at den etiopisk-ortodokse kirken var landets statskirke. Kristne ble forfulgt og mange kirker ble ødelagt. Siden 1991 har landet hatt religionsfrihet, men det er fortsatt spenninger mellom kristne og andre religøse grupper. Ethiopian Evangelical Mekane Yesus(EECMY) er den hurtigst voksende lutherske kirken i verden.

Fattigdommens pris

Etiopia er inne i en sterk økonomisk utvikling som kan gjøre landet til en av Afrikas viktigste politiske og økonomiske aktører i årene som kommer. Til tross for dette lever 40% av befolkningen i fattigdom. Mange lever på landsbygda og er prisgitt avlinger og naturressurser. Der helsetilbudet er dårligst, dør nærmere halvparten av alle barn før fylte fem år.

Kjemper mot skadelige skikker

Mer enn halvparten av Etiopias kvinner blir utsatt for skadelige tradisjonelle skikker som kjønnslemlestelse. Mange giftes også bort i ung alder, noen ganger for å berge familier fra fattigdom. Brudekidnapping og seksuelle overgrep forekommer også, og ofte holdes unge jenter hjemme fra skolen i frykt for dette. Radioprogram Norea støtter gir veiledning og opplæring rundt disse utfordringene.

Kilder:

Våre samarbeidspartnere og relaterte lenker (se under).

Ønsker du mer informasjon om arbeidet, kontakt Norea.

Relaterte artikler
Relaterte lenker

 

Aktuelt
Jeg er Mara. Dette er min historie.
Jeg var 13. En liten jente. Livet kjentes trygt og godt. Men en dag kom en fremmed på besøk til min far.
Les mer
Tilbakemeldinger
De kristne radioprogrammene har oppmuntret meg og inspirert meg til å vandre nær Jesus...
Les mer
Pris Gud for at Han har svart vår bønn!
Les mer
Hva kan du gjøre?
- Be for arbeidet
- Gi økonomisk støtte. Forslag: 750 kr i måneden, som tilsvarer sendeutgiften for et 
15 minutters program eller 500 kr i måneden, prisen det koster å produsere programmet
 
Jeg er lærer og anbefalte tre av mine kollegaer å lytte til deres program. Nå lytter de fast, og en av dem har gitt livet sitt til Jesus.” Etiopier til Evangeliets Røst
 

 

Fakta om Etiopia

Folketall: 97,3 millioner.

Religion: Et stort flertall er kristne (59,8%), omtrent halvparten av disse er etiopisk-ortodokse. Islam er også stor i Etiopia (34,3%), mens et mindretall følger urreligioner eller ingen religion.

Styresett: Føderal republikk.

Hovedstad: Addis Abeba.

Språk: De offisielle språkene er amharisk, oromo og tigrinya. I tillegg brukes 79 andre språk innen de kusjittiske-, omoittiske- og nilotiske språkgruppene.

Forventet levealder: 60 år.

Spedbarnsdødelighet: 58,3 per 1000.

Lese-og skriveferdigheter: 39 % av befolkningen over 15 år kan lese og skrive.