Kvinneprosjekt og Internett:

Kenya

I Kenya fins det folkegrupper som enda ikke har hørt evangeliet. Norea vil bidra til å nå disse.

Norea å gi mennesker i Kenya håp og egenverdi ved å gjøre evangeliet kjent gjennom Internett og radio.

Sender ubegrenset

Scripture Mission er det offisielle navnet på Norsk Luthersk Misjonssamband i landet. Tidligere ble det produsert radioprogrammer for lokalradio med en sendekrets på 170km. I dag produseres det nå audio og video for digital distribusjon gjennom en plattform på internet. På den måten kan man nå ut til mange flere mennesker. Før sendte Scripture Mission tre timer hver dag, men nå er det mulig å sende ubegrenset. Derfor er det lettere å komme i kontakt med lyttere eller seere gjennom e-post eller chatteprogram.

Guds håp til kvinner

I Kenya får kvinner gjennom radio og bønnegrupper høre at de er verdifulle og at det finnes håp, fordi Gud elsker dem. Det er Trans World Radios kvinnearbeid, Prosjekt Hanna, som står for dette. Radioprogrammet Håpets kvinner sendes i 120 land, deriblandt Kenya. Verden over sendes programmet på 50 språk.  

Selve grunnsteinen for Prosjekt Hanna er bønnebevegelsen. Det internasjonale bønnenettverket strekker seg over 120 land og 70 språk, men bønnegrupper og forbedere. Hver måned kommer Hannas bønnekalender, med bønneemner som omhandler verdes kvinner. Når man ber, rører man nemlig ved den hånd som rører verden.

Arbeidet setter også fokus på å formidle kunnskap rundt aktuelle utfordringer i kultur og hverdagsliv, både gjennom radio og bønn. Blant annet får kvinner opplæring i hvordan de kan ta vare på sine familier. Aller viktigst er allikevel at de får høre at de selv er viktige, og at de er Guds verdifulle skapninger.

Anspent frihet

Kenya regnes blandt de mest "kristne" landene i Afrika. Mange misjonærer og menigheter har etablert seg der, men i mangfoldet av stammer og mennesker finnes det ennå folkegrupper som aldri har hørt evangeliet. Grunnloven garanterer kenyanerne religionsfrihet, men spenninger mellom religiøse grupper forekommer. Mange muslimer som bestemmer seg for å ta imot Jesus blir utsatt for trakassering, vold og i verste fall forfølgelse.

Strever med å være stabilit

Kenya har vært preget av høy kriminalitet og konflikter. Da Kenya er i en omstillingsprosess, er korrupsjon også vanlig. Over 80% av Kenyas befolkning er avhengig av jordbruk- og er ekstra sårbare når landet rammes av tørkeperioder eller flom. Forskjellene mellom rike og fattige vokser, og slummen blir stadig større. Alle disse faktorene bidrar til at Kenya strever med å være stabilt. Det sies at en rettferdig og ærlig regjering er det som trengs for at landets fattige skal løftes opp landets fattige. Blandt disse er mennesker som lider av HIV/AIDS. Ca 500 dør av AIDS hver dag.

Vil fremme kvinner

Et av FNs tusenårsmål for Kenya er å styrke kvinners stilling ved å gi dem like rettigheter som menn når det gjelder utdanning. Fortsatt har kvinner færre muligheter til utdanning, noe som gjør dem mer avhengige av menn. Tradiosjonelt sett har ikke kvinner fått sjansen til å delta i beslutninger. Mange er fattige eller analfabeter, og vold blir ofte brukt mot dem. Kvinner blir derfor også fratatt retten til å eie eller skaffe seg eidendom; om de bryter dette, risikerer de å bli utstøtt fra sine familier eller lokalsamfunn. Gjennom radioprogrammet Håpets kvinner får de høre det motsatte av hva samfunnet deres sier, nemlig at de er elsket og verdsatt.

Ønsker du mer informasjon om arbeidet, kontakt Norea.

Relaterte artikler
Relaterte lenker
Aktuelt
Jeg er Mara. Dette er min historie.
Jeg var 13. En liten jente. Livet kjentes trygt og godt. Men en dag kom en fremmed på besøk til min far.
Les mer
Tilbakemeldinger
Min sorg har blitt til latter.
Les mer
Gud har virkelig utført mirakler i livet mitt!
Les mer
Fakta om Kenya

Folketall: ca. 45,6 millioner.

Religion: Kristendom er den dominerende religionen i Kenya (79,3%). Resten er muslimer (10,5%), følger urreligioner (8,9%) eller mindre religioner.

Styresett: Republikk.

Hovedstad: Nairobi.

Språk: Offisielle språk er engelsk og Swahili. Flere stammespråk blir også brukt.

Spedbarnsdødelighet: 42,2 per 1000.

Forventet levealder: 63,3 år.

Lese-og skriveferdigheter: 87,4 % av befolkningen over 15 år kan lese og skrive.