Kvinneprosjekt:

Tanzania

I et av verdens fattigste land er utfordringene for kvinnene enorme. Norea vil gi Tanzanias kvinner verdighet og håp gjennom Prosjekt Hanna.

Norea har bidratt til oppstart av Prosjekt Hanna Tanzania, og vil gi kvinner i landet verdighet og håp gjennom dette arbeidet.

Program som hever kunnskapsnivået

Med radio kan vi nå kvinner i Tanzania i deres eget nærmiljø og hverdagsliv. Radioprogrammet Håpets kvinner når inn i hjemmene uansett sosial status eller kultur. Udanningsnivå eller leseferdigheter avgjør heller ikke evnen til å forstå innholdet som sendes.

Gjennom programmet kan man heve kunnskapen om kvinners situasjon. Kvinner som lider av HIV/AIDS og fistler blir stigmatisert og diskriminert, og målet er å redusere det. Kvinner får høre at de er elsket av Gud og at de har uendelig verdi. Undervisning om helse, ernæring og familieliv er også verdifull for Tanzanias kvinner.

Prosjekt Hanna gir håp til verdens kvinner gjennom bevisstgjøring av kvinners utfordringer, radio og bønn. Programmet Håpets Kvinner sendes på ca. 50 språk, og er et todelt program med både et åndelig og sosialt fokus. En internasjonal bønnekalender vedrørende kvinners utfordringer blir oversatt til 70 språk og sendt til 120 land.

Rammer kvinner verst

Tanzania er et av verdens fattigste land, og 36 % av befolkningen lever under FNs fattigdomsgrense. Hvitevasking av penger er vanlig i dette landet, som også har en økende narkotikatrafikk. Landet huser også flere flyktninger enn noe annet afrikansk land. Det kan se ut som at fattigdommen i landet rammer kvinner verst, da over halvparten er fattige. Dessuten tar færre enn 20 % av landets kvinner høyere utdanning. En annen utfordring kvinner ofte møter, er vold i hjemmet. Spredningen av HIV/AIDS (minst 1,6 millioner lever med HIV /AIDS i landet) reduserer levalderen kraftig, og høyner spedbarnsdødeligheten. Mangel på helsetilbud som svangerskapsomsorg forsterker også problemene med et økende antall fistler.

Et uferdig arbeid

Tanzania har religionsfrihet, som betyr at etterfølgerne av de største religionene fritt kan dele om sin tro. Kristendommen er i vekst, men likevel er det sterke behov for å høre om Gud. Evangeliet har ennå ikke fått fotfeste i de sørlige provinsene, på kysten eller på øya Zanzibar. De fleste her er unådde. Kristne i Tanzania trenger disippeltrening, da mange ikke går i kirka regelmessig. Mangel på bibelkunnskap regnes for å være blandt de største utfordringene for kirkene i Tanzania.

Ønsker du mer informasjon om arbeidet, kontakt Norea.

Relaterte artikler
Relaterte lenker
Aktuelt
Jeg er Mara. Dette er min historie.
Jeg var 13. En liten jente. Livet kjentes trygt og godt. Men en dag kom en fremmed på besøk til min far.
Les mer
Tilbakemeldinger
Det er sant at bønn er alt her i livet.
Les mer
Radioprogrammet Håpets kvinner gir oss håp i vanskelige situasjoner.
Les mer
Takket være Håpets Kvinner fikk jeg selvtilliten min tilbake igjen.
Les mer
Fakta om Tanzania

Befolkning: ca. 50,8 millioner

Religion: Flertallet er kristne (46,1%), mens et stort antall er muslimer (36,8%). På øya Zanzibar er Islam den største religionen. Hinduisme og andre religioner følges også i Tanzania, og noen er ikke-religiøse.

Styresett: Republikk.

Hovedstad: Erklært hovedstad, Dodoma; Funksjonerende hovedstad, Dar-es-Salaam.

Språk: Swahili og engelsk er offisielle språk. 133 andre språk brukes også, hovedsaklig bantu og kusjittiske.

Spedbarnsdødelighet: 45,1 per 1000.

Forventet levealder: 60,7 år.

Lese- og skriveferdigheter: 67,8 % av befolkningen over 15 år kan lese og skrive.