Radio, TV og internett:

Indonesia

Indonesia er preget av religiøst mangfold med muslimsk dominans, men har fremdeles dørene vidåpne for evangeliet. Norea støtter Studio Sentosas mediearbeid i landet.

Norea samarbeider med organisasjonen Studio Sentosa, som har eget mediesenter i Batu og driver et omfattende arbeid innen radio, TV og internett.

Evangeliet i mange medier

Studio Sentosa sender på 90 radiostasjoner og har sin egen lokalradio i Batu, som kan nå 2 millioner lyttere. Radioprogrammene blir distribuert via satellitt. Mediesenteret lager også programmer til lokal og regional TV. Nå vil også Studio Sentosa sende på nasjonal TV. Studio Sentosa samarbeidet med Mel Gibson om visning av The Passion of the Christ på TV i påsken 2005, og mottok i etterkant 668.000 responser på SMS.

Studio Sentosa tilbyr også ulike kurs. Brevkurset Jesu Kristi Liv  har 23 000 medlemmer, og bibelskolestudenter kan også få glede av et mediekurs i regi av Norea.

Avgjørende å holde landet sammen

Indonesia åpnet opp for demokrati på slutten av 1990-tallet. Regjeringen under ledelse av President Susilo Bambang Yudhonyono var i sine første år maktesløse i møtet med islamister og militæret og kravene de la fram. Nå ser det ut som om modernisering og demokrati har slått røtter, slik at den gamle kulturen med korrupsjon, ekstremisme, vennskapskorrupsjon og nepotisme blir et tilbakelagt kapittel.

Likevel er veien lang å gå for å få på plass de politiske, økonomiske og sosiale reformenene som er ønskelig i landet. De mange forskjellene øyriket kan by på, er avgjørende her; Indonesia har 17.500 øyer, 722 språk og enda flere etniske grupper. Det er et myriad av religiøse uttrykk og politiske agendaer. Derfor er det å holde Indonesia sammen avgjørende.

Flest muslimer

Indonesia er det landet i verden med flest muslimer. Den muslimske befolkningen utgjør nesten 90 % av befolkningen på ca. 250 millioner. Ca. 8% er kristne. Den muslimske dominansen øker stadig og fører noen steder til forfølgelse av de kristne, og et samfunn preget av religionskonflikt. Likevel er landet fortsatt åpent for evangeliet. Både kristne og muslimer viser stor begeistring over budskapet om Guds kjærlighet og nestekjærlighet.

Kilder:

Våre samarbeidspartnere og relaterte lenker( se under).

Om du vil vite mer om arbeidet, kontakt Norea.

Relaterte artikler
Relaterte lenker
Aktuelt
Bønn gjenopprettet ekteskapet
Mor Septina og mannen hennes hadde store ekteskapsproblemer, men mye forandret seg etter at Noreas partner i Indonesia ba for henne og mannen. Her er mor Septinas historie:
Les mer
Tilbakemeldinger
Mange mennesker lærer gjennom dette arbeidet å forstå at Jesus er verdens frelser.
Les mer
Jeg vil nå studere teologi, og jeg har tillit til at Gud vil åpne en vei for meg slik at dette blir mulig.
Les mer
Jeg har hatt det svært vanskelig i livet. Gjennom deres råd og veiledning i radioprogrammene har jeg fått se at det finnes en kjærlig Gud.
Les mer
Jeg har opplevd mye vondt, men gjennom deres råd og veiledning gjennom programmene har jeg fått se at det finnes en kjærlig Gud.
Les mer
Jeg er enke og mye alene, men vet at Jesus vil være med meg og sørge for meg.
Les mer
Fakta om Indonesia

Folketall: ca. 254 millioner.

Religion: Islam er den største religionen (80%), mens det er 12,9% kristne. Et mindretall er hinduister, buddhister eller ikke-religøse.

Styresett: Republikk.

Hovedstad: Jakarta.

Språk: Indonesisk er det offisielle språket. Andre språk som brukes er engelsk, nederlandsk og diverse lokale dialekter.

Spedbarnsdødelighet: 26,6 per 1000.

Forventet levealder: 71,9 år.

Lese-og skriveferdigheter: 92,8 % av befolkningen over 15 år kan lese og skrive.