Kvinneprosjekt:

Kambodsja

Det er stor mangel på informasjon om blant annet helse i Kambodsja, siden mye kunnskap ble utslettet med Røde Khmer. Norea vil gjennom Prosjekt Hanna gitt nytt håp og en bedre hverdag til landets kvinner.

Norea er engasjert i Prosjekt Hanna Kambodsja, og er med på å bringe håp til landets kvinner gjennom radio, bønnegrupper og lyttersamlinger.

Guds verdifulle skapninger

Prosjekt Hanna er Trans World Radios kvinneprosjekt. Målet er å drive bevisstgjøre om kvinners utfordringer og fortelle dem at de er viktige, verdifulle og skapt av Gud. Kvinner får opplæring i hvordan de kan ta vare på barna og familien, i grunnleggende helse og ernæring, og det settes fokus på aktuelle utfordringer i deres kultur og hverdagsliv.

Radioprogrammet Håpets kvinner sendes på 64 språk, deriblant khmer, det offisielle språket i Kambodsja. Programmet er todelt og har både et åndelig og sosialt fokus. Håpets kvinner-lyttere i Kambodsja forteller at de gjennom programmet får oppleve at også kvinner har verdi, og de er takknemlige for å få livsviktig kunnskap. En internasjonal bønnekalender vedrørende kvinners utfordringer verden over blir også oversatt til khmer og brukt i bønnegrupper. På verdensbasis oversettes bønnekaldenderen til 70 språk og sendes til 120 land.

Begrenset frihet

Kun 1% av innbyggerne i Kambodsja er kristne.Landet har religionsfrihet, men siden juni 2007 har denne blitt innsnevret. Kriterier for å holde religiøse møter og drive misjon er satt opp. Buddhismen er statsreligion, og en av de store utfordringene for kristne i Kambodsja er å kunne ha en link til denne identiteten samtidig som de holder på sin kristne tro.

Fattigdommens byrde

Kambodsja er et av de fattigste landene i verden, og 38 % lever under fattigdomsgrensen. Røde Khmer-regimet på slutten av 70-tallet har satt dype spor. Da ble over 20 % av befolkningen drept som følge av tortur, sult eller henrettelser. På landsbygda sitter enker som mistet sine menn under dette regimet - og de må sørge for seg selv og sine familier. Mange sliter fortsatt med traumer fra denne perioden.

I desperasjon må mange kvinner prostituere seg for å brødfø sine familier. Mange får HIV/AIDS, og det skjer ca. 15.000 AIDS-relaterte dødsfall hvert år. De som lider av dette, blir ofte utstøtt fra både familie og samfunn. Det hender også at fattige familier må selge barn til utlandet fordi de trenger penger.

Tapt kunnskap

Det er stor mangel på informasjon om helse og barneoppdragelse i landet. Kunnskapen og tradisjonene fra foreldre-og besteforeldregenerasjonen ble utslettet med Røde Khmer. En betydelig del av landets befolkning er analfabeter,infrastrukturen er mangelfull og internett-og telefontilgangen er dårlig. I den sammenheng er radioen ofte det eneste medium man kan bruke til å kommunisere med mennesker og formidle livsnødvendig informasjon.

Kilder:

Våre samarbeidspartnere og relaterte lenker (se under).

Ønsker du mer informasjon om arbeidet, kontakt Norea.

Relaterte artikler
Relaterte lenker
Aktuelt
Med håp til verden
"Så det er da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus". Ordene ljomer ut fra radioen til kvinnen som mangler håp eller mannen som mangler kjærlighet.
Les mer
Tilbakemeldinger
Jeg forteller ofte naboene mine om programmene deres, fordi jeg vet at temaene er så aktuelle for dem. Jeg ber for dem som ikke har hørt om at de må bli kjent med programmene!
Les mer
Jeg elsker hvordan dere oppmuntrer oss så mye!
Les mer
Radioprogrammet Håpets kvinner lærer kvinner hvordan de kan ta vare på seg selv og sine familier.
Les mer
Fakta om Kambodsja

Folketall: ca. 15, 5 millioner.

Religion: De fleste i Kambodsja er buddhister (84,8%). Resten er ikke-reliøse, muslimer eller kristne (3,2%).

Styresett:  Konstitusjonelt monarki.

Hovedstad: Phnom Penh.

Språk: Khmer er det offisielle språket. Andre språk som snakkes er engelsk og fransk.

Spedbarnsdødelighet: 52,7 per 1000.

Forventet levealder: 63, 4 år.

Lese-og skriveferdigheter: 73,9 % av befolkningen over 15 år kan lese og skrive.