Kvinneprosjekt:

Kambodsja

Det er stor mangel på informasjon om blant annet helse i Kambodsja, siden mye kunnskap ble utslettet med Røde Khmer. Norea vil gjennom Prosjekt Hanna gitt nytt håp og en bedre hverdag til landets kvinner.

Norea er engasjert i Prosjekt Hanna Kambodsja, og er med på å bringe håp til landets kvinner gjennom radio, bønnegrupper og lyttersamlinger.

Guds verdifulle skapninger

Prosjekt Hanna er Trans World Radios kvinneprosjekt. Målet er å drive bevisstgjøre om kvinners utfordringer og fortelle dem at de er viktige, verdifulle og skapt av Gud. Kvinner får opplæring i hvordan de kan ta vare på barna og familien, i grunnleggende helse og ernæring, og det settes fokus på aktuelle utfordringer i deres kultur og hverdagsliv.

Radioprogrammet Håpets kvinner sendes på 64 språk, deriblant khmer, det offisielle språket i Kambodsja. Programmet er todelt og har både et åndelig og sosialt fokus. Håpets kvinner-lyttere i Kambodsja forteller at de gjennom programmet får oppleve at også kvinner har verdi, og de er takknemlige for å få livsviktig kunnskap. En internasjonal bønnekalender vedrørende kvinners utfordringer verden over blir også oversatt til khmer og brukt i bønnegrupper. På verdensbasis oversettes bønnekaldenderen til 70 språk og sendes til 120 land.

Begrenset frihet

Kun 1% av innbyggerne i Kambodsja er kristne.Landet har religionsfrihet, men siden juni 2007 har denne blitt innsnevret. Kriterier for å holde religiøse møter og drive misjon er satt opp. Buddhismen er statsreligion, og en av de store utfordringene for kristne i Kambodsja er å kunne ha en link til denne identiteten samtidig som de holder på sin kristne tro.

Fattigdommens byrde

Kambodsja er et av de fattigste landene i verden, og 38 % lever under fattigdomsgrensen. Røde Khmer-regimet på slutten av 70-tallet har satt dype spor. Da ble ca. tre av sju millioner innbyggere drept. På landsbygda sitter enker som mistet sine menn under dette regimet - og de må sørge for seg selv og sine familier. Mange sliter fortsatt med traumer fra denne perioden.

I desperasjon må mange kvinner prostituere seg for å brødfø sine familier. Mange får HIV/AIDS, og det skjer ca. 15.000 AIDS-relaterte dødsfall hvert år. De som lider av dette, blir ofte utstøtt fra både familie og samfunn. Det hender også at fattige familier må selge barn til utlandet fordi de trenger penger.

Tapt kunnskap

Det er stor mangel på informasjon om helse og barneoppdragelse i landet. Kunnskapen og tradisjonene fra foreldre-og besteforeldregenerasjonen ble utslettet med Røde Khmer. En betydelig del av landets befolkning er analfabeter,infrastrukturen er mangelfull og internett-og telefontilgangen er dårlig. I den sammenheng er radioen ofte det eneste medium man kan bruke til å kommunisere med mennesker og formidle livsnødvendig informasjon.

Kilder:

Våre samarbeidspartnere og relaterte lenker (se under).

Ønsker du mer informasjon om arbeidet, kontakt Norea.

Relaterte artikler
Relaterte lenker
Aktuelt
Alle mennesker trenger håp og kjærlighet. Radio kan nå bak mange grenser, også fengselsmurer, med budskapet om Jesus.
I fengselet på Kambodsja kan de knapt bevege seg. Det er nesten et ironisk ekko av at livene deres allerede er begrenset. Men noen har sett dem, noen har sett hva de lengter etter.
Les mer
Tilbakemeldinger
Jeg er blitt så glad i Prosjekt Hanna og i Jesus. Jeg vet at når jeg har tatt imot Ham, så er det det viktigste av alt!
Les mer
Jeg ble så lykkelig over at dere besøkte kirken i landsbyen vår!
Les mer
Tusen takk for vakker undervisning som har rørt ved meg!
Les mer
Fakta om Kambodsja

Folketall: 15, 2 millioner

Religion: Buddhisme 94 %, Islam 3 %, andre 3 %. Kristne utgjør ca. 1 % av denne gruppen.

Styresett:  Konstitusjonelt monarki

Hovedstad: Phnom Penh

Språk: Khmer er det offisielle språket. Andre språk som snakkes er engelsk og fransk.

Spedbarnsdødelighet: 52,7 per 1000

Forventet levealder: 63, 4 år

Lese-og skriveferdigheter: 73,9 % av befolkningen over 15 år kan lese og skrive