Radio og internett:

Kina - Taiwan

Mange kinesere lever fortsatt med en sterk hunger etter noe å fylle tomrommet etter kommunismen med. Gjennom radio og internett vil Norea gi dem budskapet om Jesus.

Norea støtter Voice of Salvation på Taiwan, som produserer og sender ulike radioprogram til Kina, og driver en bibelbrevskole.

Relevant for alle aldre

Barneprogrammet Pop Corn inneholder bibelhistorier og sanger, og er en slags søndagsskole på lufta. Det sendes seks kvelder i uka og har opptil 5 millioner barn som lytter. Our Time er et 45 minutters undervisningsprogram som sendes tre ganger daglig, mandag - fredag. Problemstillinger og utfordringer kristne i Kina møter i sin hverdag, blir tatt opp. Programmene distribueres også som MP3-filer på nett.

Evangeliet til fanger

Voice of Salvation står også for en bibelskolen, der korrespondansen foregår per brev. 70 % av studentene er innsatte i fengsel. Mange er i Taiwan, men også studenter fra Thailand og Malaysia er med. Materiellet som brukes, er fra et luthersk mediesenter. I 2012 mottok Voice of Salvation 800 svarbrev fra studenter.

Åndelig tomrom

Svært mange kinesere ble frelst under kommunismen, blant annet gjennom radioprogram. Kirken opplevde en enorm vekst i denne perioden. Samtidig er det åndelige tomrommet etter kommunismens fall en dominerende faktor i mange menneskers liv. Kommunismen brøt systematisk ned tro og verdier hos kineserne. Propaganda og overvåkning skapte et samfunn preget av mistenksomhet, mistillit og verdiløshet. Behovet for opplæring er enormt, siden nesten alle starter på bunnen når det gjelder kunnskap om kristen tro.

Rivende utvikling

De større byene gjennomgår en rivende økonomisk utvikling og kapitalismen slår rot i samfunnet. Mange kristne flytter til større byer, og etterlater ofte sine barn hos foreldre på landsbygda. Det er ikke lett for barnas besteforeldre å være omsorgspersoner på steder hvor stadig færre mennesker bor. Barna er ofte ensomme og fulle av bitterhet. Kirkene på landsbygda blir også mindre; derfor er det utfordrende for pastorer å slå seg ned her. Kristne som flytter fra landsbygda til byene, mister ofte sin tro på grunn av kulturen i storbyene.

Selv om Kina i dag kaller seg et demokrati, har myndighetene fortsatt strenge retningslinjer for religiøs virksomhet. Kristne opplever å bli forfulgt og mange må samles i det skjulte, ofte i husmenigheter.

Kilder: 

Våre samarbeidspartnere og relaterte lenker (se under).

Ønsker du mer informasjon om arbeidet, kontakt Norea.

Relaterte artikler
Relaterte lenker
Aktuelt
Voksne hører på barneprogram
Det kristne radioprogrammet Popcorn har kinesiske barn som målgruppe, men tilbakemeldinger Norea har fått tyder på at programmet er minst like nyttig for voksne.
Les mer
Våre tilbakemeldinger:
Dere har trøstet meg med Hans ord.
Les mer
Jeg får en himmelsk fred av å lytte midt i kaoset ellers i verden.
Les mer
Jeg håper av hele mitt hjerte å kunne bli en ny skapning gjennom Jesu Kristi miskunnhet!
Les mer
Fakta om Kina

Folketall: ca 1,3 milliarder.

Religion: De fleste regner seg som ateister/ikke-religøse (44,8%). Kinesisk folkereligion og buddhisme står også sterkt. Kristne utgjør 7,8%.

Styresett: Republikk.

Hovedstad: Beijing.

Språk: Mandarin er det offisielle språket. Det snakkes også 470 andre språk.

Spedbarnsdødelighet: 10 per 1000.

Forventet levealder: 74,9 år.

Lese-og skriveferdigheter: 95,1 % av befolkningen over 15 år kan lese og skrive.

Fakta om Taiwan

Folketall: ca. 23,3 millioner

Religion: Kinesisk religion 94 %, kristendom 3,9%, andre 3,1%. Protestanter utgjør 2,6% og romersk-katoliske utgjør 1,3% av de kristne i landet.

Styresett: Parlamentaristisk demokrati

Hovedstad: Tapei

Språk: Mandarin (offisielt). Taiwansk og hakka-dialekter brukes også.

Spedbarnsdødelighet: 4,5 per 1000

Forventet levealder: 79,7 år

Lese-og skriveferdigheter: 96,1 % av befolkningen over 15 år kan lese og skrive