Kvinneprosjekt:

Albania

I Albania er vold i hjemmet svært utbredt og et høyt antall kvinner utsettes for menneskehandel. Gjennom Prosjekt Hanna vil Norea bringe håp og verdighet til landets kvinner.

Radio og bønnegrupper er i Albania kanaler som forteller kvinner at de er verdifulle og at det finnes håp, fordi Gud elsker dem.

Skaper egenverdi

Prosjekt Hanna er Trans World Radios kvinneprosjekt. Radioprogrammet Håpets kvinner sendes på 50 språk, deriblant albansk. Hannas bønnekalender er et eget forbønnsprogram tilknyttet den internasjonale bønnekalenderen som blir delt ut i 120 land og på 70 språk. Bønnebehov fra lyttere blir lagt i Herrens hender på lufta. Mange kvinner opplever vold i hjemmet eller lever med ektemenn og familie som ikke tolererer kristendom. Derfor sendes bønnekalenderen som et radioprogram.

Arbeidet setter også fokus på å formidle kunnskap rundt aktuelle utfordringer i kultur og hverdagsliv, både gjennom radio og bønn. Blant annet får kvinner opplæring i hvordan de kan ta vare på sine familier. Aller viktigst er allikevel at de får høre at de selv er viktige, og at de er Guds verdifulle skapninger.

Skygger fra fortiden

I perioden 1990-1992 gikk Albanias 46 år lange kommmuniststyre over i historien, og landet fikk et demokratisk flerpartistyre. Overgangsperioden ble likevel utfordrende, og landets økonomi er sterkt preget av korrupsjon og organisert kriminalitet. Det endte med et solid krakk i 1997, etter at et pyramidespill med offentlige penger involvert kollapset.

Nå er Albania blant Europas fattigste land. Markedsveksten har økt, men korrupsjon og dårlig infrastruktur gir store utfordringer for økonomien. Mange menn flykter landet, og er illegale arbeidere andre steder. Kvinner blir sittende igjen alene med barna. Mistillit dominerer det politiske bildet. Likevel har det vært mange fremskritt politisk og økonomisk etter at Albania ble med i EU i 2009.

Blir dominert

Landet er fremdelses sterkt preget av et patriarkalsk familiemønster der mannen er overhodet. Kvinner sees ofte på som  annenrangs borgere. Vold i hjemmet er svært utbredt, for ikke å si vanlig, for de fleste kvinner. Gamle tradisjoner fra før kommunistperioden har vedvart; det er for eksempel ikke vanlig at kvinner kan gå ut på kvelden alene. Lavest på rangstigen er sigøynerkvinnene, som nært sagt har ingen rettigheter. Mange kristne kvinner som ønsker å gå i kirken, forhindres dessuten av sine familier. Folke-islam er også i vekst; det vil si ortodoks Islam vevd sammen med overtro.

Frykt for å bli solgt

Kvinner og unge jenter selges i menneskehandel.  Albania er et av landene i Europa som omsetter flest kvinner i menneskehandel. Mange jenter holdes hjemme i frykt for å bli solgt, som fører til at stadig flere av disse mangler utdanning utover grunnskolen. På verdensbasis er menneskehandel den tredje mest innbringende illegale handelsvirksomheten i verden, etter ulovlig handel og smugling av narkotika og våpen.

Middelalderlover mer respektert

Blodfeider ødelgegger mange albanske familier og tvinger dem til å leve skjult. Slike drap kan ramme hele slekten, og alle generasjoner fra 6-70 år. Albanere respekterer fortatsatt denne tradisjonen kalt "Vendetta," som går tilbake til 1400-tallet. Mange steder i det tidligere kommunistiske landet blir slike middelalderlover mer respektert enn lovene som gjelder for det moderne samfunnet. Dette rammer barn og kvinner som må leve i frykt, eller uten sine fedre og menn.

Kilder:

Våre samarbeidspartnere og relaterte lenker (se under).

Ønsker du mer informasjon om arbeidet, kontakt Norea.

Relaterte artikler
Relaterte lenker
Aktuelt
FN estimerer at menneskehandel er den nest største ulovlige industrien i verden. Klara (illustrasjonsfoto) ble reddet, men barn, kvinner og menn verden over er fortsatt moderne slaver. Norea ønsker å formidle gjennom radiosendinger og bønnegrupper at Gud elsker sine verdifulle skapninger. Ingen mennesker har en prislapp, men er uendelig mye verdt i Guds øyne.
-Tre fremmede menn tvang meg til å åpne døra, stormet inn og voldtok meg, en etter en. Mannen jeg trodde var min kjæreste, hadde solgt meg til dem, og jeg så ham aldri igjen, forteller albanske Klara hvordan hennes mareritt som offer for menneskehandel begynte. I etterkant har Prosjekt Prosjekt Hannas bønnebevegelse gitt henne fremtidshåp. Her forteller hun sin historie:
Les mer
Tilbakemeldinger
Takk for at dere husker på våre behov gjennom bønn.
Les mer
Jeg blir velsignet hver gang jeg lytter til programmet Håpets kvinner.
Les mer
Mange ganger har det vært min situasjon dere har bedt for.
Les mer
Fakta om Albania

Folketall: 3,2 millioner.

Religion:  Islam 60-80 %, kristendom 15-20 %. Et flertall av de kristne, det vil si mellom 10 og 15 %, er romersk-katolske.

Styresett: Republikk.

Hovedstad: Tirana.

Språk: Albansk er det offisielle språket. Andre språk som snakkes av minoritetsgrupper er gresk og romspråket.

Spedbarnsdødelighet: 13,7 per 1000.

Forventet levealder: 77,7 år.

Lese-og skriveferdigheter: 96.8 % av befolkningen over 15 år kan lese og skrive.