Prosjekt Hanna


Håp for verdens kvinner

Norea ønsker å gi praktisk omsorg, oppmuntring og håp til kvinner gjennom Prosjekt Hanna. Dette gjør vi gjennom radioprogrammet Håpets Kvinner, målrettet forbønn og bevisstgjøring rundt kvinners situasjon verden over.

Prosjekt Hanna vil gi håp til verdens kvinner gjennom:

 • Bevisstgjøring av kvinners utfordringer.
 • Radioprogrammet "Håpets kvinner" på ca. 60 språk. 
 • En internasjonal bønnekalender vedrørende kvinners utfordringer oversettes til 76 språk og sendes til ca.124 land.

Prosjekt Hanna:

”Håpets kvinner” er todelt, og tar opp tema knyttet til hverdagslivet, som helse, familie, vold og overgrep, diskriminering osv. Det legges stor vekt på kontekstualisering, derfor vil tematikken knyttes direkte til kvinners behov i området der programmet sendes. Del en av programmet fokuserer på at vi alle er elsket av Gud, og bidrar med åndelig veiledning for hverdagslivet.

 • Utfordrer mekanismer som fører til at kvinner lider fysisk, psykisk og sosialt som følge av undertrykking, overgrep og stigmatisering.
 • Har som mål å forsvare kvinner og jenter som blir mishandlet, de som blir glemt i samfunnet og de som blir undertrykket av egen kultur.
 • Produserer radioprogrammet ”Håpets kvinner” som fokuserer på å gi nytt håp for livet og bevisstgjøre kvinner på sin egenverdi og styrke.

Noreas arbeid:

 •  Oversetter og distribuerer bønnekalenderen på norsk.
 •  Bidrar økonomisk til Prosjekt Hannas arbeid i sju land: Kambodsja, Albania, Turkmenistan, Usbekistan, Kenya, Etiopia og Tanzania. Har startet Prosjekt Hanna i Øst-Afrika (Kenya, Etiopia og Tanzania).

 

Aktuelt fra Prosjekt Hanna
Radio endrer menns kvinnesyn
- Jeg begynte å elske henne...
Radioprogrammet Håpets kvinner forandrer mennenes kvinnesyn, og er på denne måten med på å endre kulturelle usikker fra innsiden.
-Etter at jeg forstod at kvinnen er like mye verdt som mannen begynte jeg å elske henne, forteller Timoteus fra Etiopia. Menns holdning til sine koner er preget av kulturen de lever i. Derfor er det svært oppmuntrende å høre at et radioprogram av kvinner - for kvinner er med på å endre en kultur innenfra.
Les mer
 Flere artikler
Våre tilbakemeldinger:
Jeg blir velsignet hver gang jeg lytter til programmet Håpets kvinner.
Les mer
Det faktum at Gud har en plan for meg, er fantastisk!
Les mer
Takk for at dere gjør oss bevisst på hva som skjer med kvinner i hele verden.
Les mer
Fakta om verdens kvinner
 • 62 millioner jenter får ikke grunnskole.

 • 80% av verdens flyktninger, asylsøkere og internt fordrevne er kvinner og barn.

 • 70% av de 1.5 milliarder fattige er kvinner.

 • 358 000 kvinner dør hvert år av svangerskapsrelaterte årsaker.

 • 2/3 av verdens analfabete er kvinner.

 • Kjønnssortering og aborter fører til en overrepresentasjon av menn i flere land.

 • Hvert år tvinges millioner av kvinner inn i sexslaveri. Det anslås at det til enhver tid er ca 12 millioner mennesker i verden i dag som er slaver, de fleste kvinner.

 • To millioner jenter står i fare for å bli kjønnslemlestet årlig og mellom 100 og 140 millioner jenter og kvinner verden over lever med konsekvensene av praksisen.

 • 100 millioner jenter verden over er i barnearbeid, for eksempel som hushjelper.

 • 1/3 av verdens kvinner er ofre for vold i hjemmet, seksuelle overgrep eller vold generelt

Kilder: Plan International: ”Jenterapporten 2009”,  FNs internasjonale arbeidsorganisasjon og FOKUS.
 

Abonner på nyhetsbrev

Skriv inn e-postadressen din, så holder vi deg oppdatert på mediemisjon m.m.