Prosjekt Hanna


Håp for verdens kvinner

Norea ønsker å gi praktisk omsorg, oppmuntring og håp til kvinner gjennom Prosjekt Hanna. Dette gjør vi gjennom radioprogrammet Håpets Kvinner, målrettet forbønn og bevisstgjøring rundt kvinners situasjon verden over.

Norea vil gi håp til verdens kvinner gjennom:

 • Bevisstgjøring av kvinners utfordringer.
 • Radioprogrammet "Håpets kvinner". Norea har et økonomisk ansvar for produksjon og sendekostnader i følgende land: Albania, Kenya, Tanzania, Etiopia, Usbekistan, Turkmenistan og Kambodsja
 • En internasjonal bønnekalender vedrørende kvinners utfordringer. Denne oversetter vi til norsk og sender ut til norske forbedere. Vi besøker menigheter, forsamlinger og skoler for å oppmuntre til målrettet forbønn for verdens kvinner.

Radioprogram som forandrer:

”Håpets kvinner” er todelt, og tar opp tema knyttet til hverdagslivet, som helse, familie, vold og overgrep, diskriminering osv. Det legges stor vekt på kontekstualisering, derfor vil tematikken knyttes direkte til kvinners behov i området der programmet sendes. Del en av programmet fokuserer på at vi alle er elsket av Gud, og bidrar med åndelig veiledning for hverdagslivet.

 • Utfordrer mekanismer som fører til at kvinner lider fysisk, psykisk og sosialt som følge av undertrykking, overgrep og stigmatisering.
 • Har som mål å forsvare kvinner og jenter som blir mishandlet, de som blir glemt i samfunnet og de som blir undertrykket av egen kultur.
 • Produserer radioprogrammet Håpets kvinner som fokuserer på å gi nytt håp for livet og bevisstgjøre kvinner på sin egenverdi og styrke.

Bønnearbeid som setter spor:

En folder med bønneemner tar opp ett tema for forbønn hver måned. Denne bønnekalenderen blir oversatt til rundt 75 språk og distribuert i 124 land. Temaene blir bedt for individuelt og i bønnegrupper. Her i Norge har vi et voksende antall bønnegrupper som møtes jevnlig for å be gjennom bønnekalenderen og for hverandre. Antallet enkeltpersoner som mottar bønnekalenderen i posten eller på epost er også økende. Bønn er ryggraden i arbeidet, og en forutsetning for veksten vi ser i Prosjekt Hanna verden over.

Del av en internasjonal bevegelse:

Norea har et særlig ansvar for 7 land i denne verdensomspennende bevegelsen. Vi er partner med verdens største mediemisjonsorganisasjon, TWR, og kvinnearbeidet Prosjekt Hanna er engasjert i 124 land, og radioprogrammet Håpets kvinner er oversatt og sendes på 65 språk.

Aktuelt fra Prosjekt Hanna
Fikk kjenne at hun er elsket
I 20 år levde etiopiske Beltu med skammen hun aldri fortalte sin familie om. Gjennom Noreas radioarbeid fikk hun hjelpen og kjærligheten hun trengte.
Les mer
 Flere artikler
Våre tilbakemeldinger:
Jeg har stor nytte av radioprogrammet dere sender, selv om det er for kvinner. Når dere ber på radioen hjelper det meg og min situasjon. Vær snill og husk på meg i bønn!
Les mer
Takket være Håpets Kvinner fikk jeg selvtilliten min tilbake igjen.
Les mer
Når jeg tenker på alle kvinnene i Prosjekt Hanna, som ber sammen med meg, fryder mitt hjerte seg.
Les mer
Fakta om verdens kvinner
 • 62 millioner jenter får ikke grunnskole.

 • 80% av verdens flyktninger, asylsøkere og internt fordrevne er kvinner og barn.

 • 70% av de 1.5 milliarder fattige er kvinner.

 • 358 000 kvinner dør hvert år av svangerskapsrelaterte årsaker.

 • 2/3 av verdens analfabete er kvinner.

 • Kjønnssortering og aborter fører til en overrepresentasjon av menn i flere land.

 • Hvert år tvinges millioner av kvinner inn i sexslaveri. Det anslås at det er 35,8 millioner mennesker i verden i dag som er slaver, de fleste kvinner.

 • To millioner jenter står i fare for å bli kjønnslemlestet årlig og mellom 100 og 140 millioner jenter og kvinner verden over lever med konsekvensene av praksisen.

 • 100 millioner jenter verden over er i barnearbeid, for eksempel som hushjelper.

 • 1/3 av verdens kvinner er ofre for vold i hjemmet, seksuelle overgrep eller vold generelt

Kilder: Plan International: ”Jenterapporten 2009”,  FNs internasjonale arbeidsorganisasjon og FOKUS.
 

Abonner på nyhetsbrev

Skriv inn e-postadressen din, så holder vi deg oppdatert på mediemisjon m.m.