Radio:

Peru

Peru har en lang og spennende historie som sentrum i Inkariket, men i dag lever mange i fattigdom og særlig unge mennesker flytter til byene i håp om et bedre liv. Norea støtter medieavdelingen til den Evangelisk- Lutherske kirken i Peru via Norsk Luthersk Misjonssamband.

Medieavdelingen til den Evangelisk- Lutherske kirken i Peru (IEL-P) har en egen radiostasdjon kalt Radio JR. Den når ut til byene og landsbyene Mollendo, Matarni, Mejia, La Curva, Boqueròn og deler av La Punta. Byene/landsbyene ligger i Isaly-området langs kysten, med en befolkning på rundt 60,000. Trolig er lytterskaren på nærmere 5000. Radio JR har også en nettradio.

Lyttere i Juliaca-området kan også glede seg over sendingene, selv om det ikke finnes en radiostasjon der. Dette området ligger 3800 m.o.h, og IEL-P kjøper sendetid på eksisterende radiostasjoner.

Styrkende barneprogrammer

På radiostasjonen Radio Sol de los Andes sendes barneprogrammet Min venn Jesus (Mi amigo Jesús) hver søndag morgen fra kl.09:00 – 10:00. Målgruppen er barn mellom 5 og 12 år, og målsettingen er å gi sunn og god veiledning i møtet med et samfunn som kan være ganske tøft for mange. Det blir satt fokus på bibelske verdier som kan være med å styrke familien.

Barns Hjerter (Corazones en kids) er et annet barneprogram som sendes på  radiostasjonen Canal 4. Programmet sette fokus på bibelske prinsipper og verdier som kan styrke familien og bedre livskvaliteten. Programmet peker på Jesus som veien, sannheten og livet. Programmet er finansiert av Bibelselskapet i Peru og ”Pan de vida”. I tillegg arbeides det kontinuerlig for å skaffe sponsorer og mennesker som kan bidra frivillig. Denne radiostasjonen er en av de mest populære i byen Juliaca og har nærmere 80,000 lyttere.

Hovedkontoret til IEL-P og medieavdelingen ligger midt mellom arbeidet på kysten og på Andes-sletten, i millionbyen Arequipa. Veruzka Farfan de León Velarde er leder for mediearbeidet, og hun produserer mange av programmene fra eget studio i Arequipa. Dette studio benyttes også av pastorer og andre til å gjøre opptak av andakter og hørespill, for å nevne noe.

Tar vare på sine lyttere

En viktig del av arbeidet til Radio JR, er oppfølging av lyttere. Det gjøres i samarbeid med de lokale menighetene, og ansatte i radioen er fast med på flere av deres husbesøk. Radioen driver også en holdningskampanje rettet mot ungdom. I den forbindelse holder de ansatte og frivillige foredrag på på skoler i flere byer for å skape reflekterte barn og unge, som kan ta gode valg i livet.

Kommunistisk terror

Peru har en lang og spennende historie som sentrum i Inkariket, og omfattet på det meste også Ecuador, Bolivia og det nordlige Chile og Argentina. Landet har hatt mange trange og vanskelige år hvor maoistiske terrorgrupper har preget bildet. Terrorgruppene ønsket å innføre Mao Zedons kommunistideologi i sin rene form ved å bruke guerilla-taktikker. Mange som mistet noen i disse kampene lider fortsatt.

Halvparten fattige

Peru har i de senere år vært blant landene i verden med høyest økonomisk vekst, blant annet takket være høye kobberpriser, en stadig større andel utenlandske direkteinvesteringer, en rekke fordelaktige handelsavtaler og stabil makroøkonomisk styring. Samtidig har landet betydelige sosiale problemer, fattigdom og skjev inntektsfordeling, og ca. 30 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. Likevel kan Peru vise til imponerende tall når det gjelder fattigdomsreduksjon de siste årene. I følge CEPAL var andelen fattige beregnet til 27% i 2012.

Misjon i et kristent land

Den katolske kirken har en lang tradisjon i Peru. Mange har også en tro preget av folkereligiøsitet - en blanding av katolisisme og animisme. Statistikken viser at antall kristne har økt litt de siste årene. Likevel er det mange som ikke kjenner Jesus som sin personlige frelser. De fleste peruanere tenker at de selv må bidra til sin frelse, eller be til helgener, fjellguden( Apuen) eller andre guder om hjelp. Synkretisme er utbredt. I dag regnes ca. 10 % av peruanere som evangeliske kristne. Grunnloven garanterer religionsfrihet, men den katolske kirken får i noen tilfeller særbehandling. Tidligere har kirken brukt sin status til å diskriminere overfor andre trosgrupper når det gjelder politikk og utdanning.

Kilder:

Våre samarbeidspartnere og relaterte lenker (se nedenfor).

Ønsker du mer informasjon om arbeidet, kontakt Norea.

Relaterte artikler
Relaterte lenker
Aktuelt
- Gud har ledet meg på den gode vei
Lørdag. De sprudler av kjente sanger. De ler og koser seg sammen. Når teamet Gud dukker opp, er familien fortsatt lutter øre.
Les mer
Tilbakemeldinger
Jeg lytter til Radio JR når jeg lager frokost til familien min.
Les mer
Takket være en kristen venninne og radioprogrammene har jeg blitt enda bedre kjent med kristendommen.
Les mer

Vis Noreas mediemisjonsprosjekter i et større kart
Fakta om Peru

Folketall: ca. 31 millioner.

Religion: De aller fleste er kristne (94,6%), og de aller fleste er romersk-katolske. Resten er tilhengere av etniske religioner, buddhisme eller ingen religion.

Styresett: Republikk.

Hovedstad: Lima.

Språk: Spansk, Quechua og Aymara er offisielle, hvorav spansk snakkes av flest. Andre språk som brukes er ashaninka og amazonske språk.

Spedbarnsdødelighet: 20,9 per 1000.

Forventet levealder: 72,9 år.

Lese-og skriveferdigheter: 89,6 % av befolkningen over 15 år kan lese og skrive.