Radio:

Peru

Peru har en lang og spennende historie som sentrum i Inkariket, men i dag lever mange i fattigdom og særlig unge mennesker flytter til byene i håp om et bedre liv. Norea støtter blant annet Radio JRs spennende holdningskampanje rettet mot ungdom.

Norea støtter i samarbeid med Norsk Luthersk Misjonssamband radioarbeidet til den evangelisk-lutherske kirken i Peru. Radio er svært populært blant peruvianerne. Derfor er arbeidet uten tvil med å gjøre at den lutherske menigheten i landet vokser.

Radio Jesus regjerer

Den evangelisk-lutherske kirken driver Radio JR (Jesus regjerer) i badebyen Mollendo. Radioen produserer blant annet Troen alene, en fem minutters radioandakt som sendes tre ganger daglig. Siden mange av lytterne er barn, lager Radio JR også barneprogrammet Min venn Jesus. Det ledes av to "tenkte" figurer og sendes på lørdager. Kirken har i tillegg et produksjonsstudio i millionbyen Arequipa. Programmene som lages der sendes blant annet på en kristen radiostasjon i byen.

Tar vare på sine lyttere

En viktig del av arbeidet til Radio JR, er oppfølging av lyttere. Det gjøres i samarbeid med de lokale menighetene, og ansatte i radioen er fast med på flere av deres husbesøk. Radioen driver også en holdningskampanje rettet mot ungdom. I den forbindelse holder de ansatte og frivillige foredrag på på skoler i flere byer for å skape reflekterte barn og unge, som kan ta gode valg i livet.

Kommunistisk terror

Peru har en lang og spennende historie som sentrum i Inkariket, og omfattet på det meste også Ecuador, Bolivia og det nordlige Chile og Argentina. Landet har hatt mange trange og vanskelige år hvor maoistiske terrorgrupper har preget bildet. Terrorgruppene ønsket å innføre Mao Zedons kommunistideologi i sin rene form ved å bruke guerilla-taktikker. Mange som mistet noen i disse kampene lider fortsatt.

Halvparten fattige

Selv om landet er rikt på naturressurser, lever halvparten av befolkningen i fattigdom. I håp om et bedre liv forlater folk landsbygda og drar til byene, og utgjør nå den nye underklassen der. Korrupsjon, militærutgifter og de store forskjellene mellom fattige og rike holder Peru tilbake. Dessuten utnytter andre land Perus naturressurser grådig, både når det gjelder oljeog gruvearbeid. Igjen sitter sårbare og fattige mennesker som har mistet sine hjemsted.

Lang katolsk tradiosjon

Den katolske kirken har en lang tradisjon i Peru. Mange har også en tro preget av folkereligiøsitet - en blanding av katolisisme og animisme. Religionsfrihet ble garantert i Perus grunnlov i 1978. Likevel får den katolske kirken i noen tilfeller særbehandling som landets statskirke. Tidligere har kirken brukt sin status til å diskriminere overfor andre trosgrupper når det gjelder politikk, skatt og utdanning.

Kilder:

Våre samarbeidspartnere og relaterte lenker (se nedenfor).

Ønsker du mer informasjon om arbeidet, kontakt Norea.

Relaterte artikler
Relaterte lenker
Aktuelt
Programmet "Hjerte i bevegelse" lever opp til sitt navn, og berører barn som Noemí i Peru.
Lørdag. De sprudler av kjente sanger. De ler og koser seg sammen. Når teamet Gud dukker opp, er familien fortsatt lutter øre.
Les mer
Tilbakemeldinger
Takket være en kristen venninne og radioprogrammene har jeg blitt enda bedre kjent med kristendommen.
Les mer
Jeg lytter til Radio JR når jeg lager frokost til familien min.
Les mer

Vis Noreas mediemisjonsprosjekter i et større kart
Fakta om Peru

Folketall: ca. 29,9 millioner (UN: 2013)

Religion: Kristendom 98 %, andre 2%. Blant de kristne er 90 % romersk-katolske og 8% protestanter.

Styresett: Republikk

Hovedstad: Lima

Språk: Spansk, Quechua og Aymara er offisielle, hvorav spansk snakkes av flest. Andre språk som brukes er ashaninka og amazonske språk.

Spedbarnsdødelighet: 20,9 per 1000

Forventet levealder: 72,9 år

Lese-og skriveferdigheter: 89,6 % av befolkningen over 15 år kan lese og skrive