Webpastor Asbjørn Kvalbeins blogg


Dramatisering av Jonas bok i Fagerholt Misjonshus
Vi har hørt om barn som overnatter i kirkene som et ledd i trosopplæringen. Hvorfor ikke overnatting i et misjonshus? Joda, allidrettsgruppa i Styri i Eidsvoll overnattet i Fagerholt misjonshus fra lørdag 25. april. Fem studenter fra Fjellhaug og Misjonssalen i Oslo har drevet denne gruppa fra i fjor høst. De har vært opptil 13 barn / tenåringer på samlingene. De har også vært på turer og hatt akedag.
Les mer Publisert den 26. April 2015
Fra miniseminaret på Nummestad bedehus 19. april
I Nummestad bedehus i Hobøl, Østfold, har de jobbet fram et verdidokument. Mottoet i år er Tro virksom i kjærlighet, og de legger vekt på verdier som Styrke i troen, Fellesskap og Misjonsfokus. Jeg fikk være med på et viktig arrangement nå i våres, et miniseminar. Vi kom sammen kl. 11 søndag formiddag, jeg talte over semestermottoet, så ble det servert middag, og deretter hadde jeg en forelesning med bibelutleggelse, før det hele ble avsluttet med kaffe. Lederen på Nummestad, et tradisjonsrikt bedehus helt fra 1887, er Leif Ivar Solberg. Det var Lisbeth Melvær som ledet det hele.
Les mer Publisert den 19. April 2015
Så langt det kan forenes med andre oppgaver, reiser jeg gjerne rundt om i landet for å forkynne og informere. Her følger listen over oppdrag jeg har sagt ja til for et års tid fremover. Sees vi?
Les mer Publisert den 16. April 2015
Det kristne skolelaget i Hurdal. Voksenleder Steinar Sundvoll til venstre
Mitt inntrykk er at de kristne skolelagene ved ungdoms- og videregående skoler rundt om i landet, er i vekst. At de unge samles om Bibelen og kristent fellesskap, får store ringvirkninger. Jeg har besøkt skolelaget i Hurdal. Der har de gått gjennom tekster fra Romerbrevet. Oppdraget mitt denne kvelden var å gi en oppsummering av de første kapitlene, og så tale om noen viktige tanker i Romerbrevets kapittel 8. Medlemmene hadde med biblene sine og fulgte godt med.
Les mer Publisert den 15. April 2015
Frelsesarmeen på Fjellhamar 70 år. Fra venstre: Njál Mackay Djurhuus, Rut Solevåg og Fred-Roger Evensen
Frelsesarmeen Fjellhamar fyller 70 år i disse dager, og det ble naturligvis feiret i møtelokalet de har, i Lørenskog kommune. På møtet søndag formiddag var Lisbeth og Fred-Roger Evensen fra Sarpsborg talere, jeg fikk bringe hilsen og fortelle litt fra Norea, og Rut Solevåg fortalte om korpsets historie og leste prolog. Hennes mann Oddvar spilte til sangene. De har begge vært lærere i Solheim skole, og brukt mye tid på Frelsesarmeens arbeid. Rut har fått Kongens fortjenstmedalje for arbeidet sitt for barn og ungdom. Jeg har kjent henne siden vi var skolekamerater på Kristelig Gymnasium i Oslo.
Les mer Publisert den 12. April 2015
Påskeliljer legges ned ved korset som takk for påskens budskap
Korsvollfellesskapet i Oslo er et godt kristent tilbud for alle aldersgrupper. Jeg fikk være med på en "Takkefest for påsken" 9. april med et oppbyggelig og fint innhold. Det begynte med kveldsmat, der vi tok oss god tid til å pleie fellesskapet. Da jeg hadde talt om påskebudskapet, ble alle invitert til å legge ned en påskelilje ved korset, som en symbolsk takk for alt Jesus gjorde for oss i påsken.
Les mer Publisert den 09. April 2015
Noen av sangerne i Solhøy-koret påsken 2015
De jeg har snakket med, og som forteller på Facebook, kan fortelle om mange gode, åndelige opplevelser i påsken. De som fordyper seg i påskebudskapet om Jesu lidelse, død og oppstandelse, blir alltid merket av det de hører, selv om de har hørt det mange ganger før. Selv har jeg fått være med på møter i bedehusene i Hurdal. Andre påskedag talte jeg i Rustad bedehus, der de hadde påskefest.
Les mer Publisert den 06. April 2015
Det blir alvorstungt når alle ser ned i sangboken, men hyggelig forsamling i Rissa
Bildet er tatt i Rissa, nærmere bestemt i Sunde misjonshus, som ligger på Fosenhalvøya i Sør-Trøndelag. Jeg har fortalt tidligere om besøk i Åfjord. Dagen etter var jeg i Rissa, og lørdag-søndag ble det to møter i Betania i Trondheim, og ett familiemøte i Flå misjonsforsamling. I Rissa var Astrid Rønning Albertsen kontaktperson og møteleder, og gaven til Noreas arbeid ble 2930 kroner.
Les mer Publisert den 27. Mars 2015
Lise Taraldsen under kveldsmaten etter Noreamøtet
Nå har jeg igjen hatt en hyggelig opplevelse med å besøke en flokk misjonsvenner. I Åfjord på utsiden av Fosenhalvhøya har jeg vært flere ganger før. Denne gangen ble det et enkelt møte i forbindelse med en liten turne for Norea i Trøndelag. Formann Lise Taraldsen tok imot meg og ledet møtet. Hun er styrer for misjonsbarnehagen i Åfjord, og er ellers et talent når det gjelder sang og musikk, møteledelse og mye annet.
Les mer Publisert den 19. Mars 2015
Kveldsmat etter bibeltimen i Sandefjord lørdag kveld
De har fått et enestående senter i Sandefjord, med stor gjenbruksbutikk og en lys og romslig forsamlingssal. Den har vært fullsatt til bibelhelgen 6-8 mars. Sangere på besøk har vært Østre Kvelde Musikklag, Laila Eliassen og Musikklaget som hører forsamlingen til. På alle kveldene er det servering og et hyggelig fellesskap etter bibeltimene.
Les mer Publisert den 07. Mars 2015
Noreamøte i Farsund bedehus. Even Eftestøl foran til høyre.
En trivelig Sørlandsby er Farsund. Martin Birkedal og jeg fikk være med på Norea-kveld i det snart 140 år gamle bedehuset 5. mars. Huset er godt vedlikeholdt og glir godt inn blant de hvite husene. Interesserte fra byen, Lista, Herad og Lyngdal tok godt imot oss. Jeg forkynte ut fra Guds ord, og Martin sang og spilte og fortalte om Norea. Møtet ble ledet av Even Eftestøl, som er tidligere misjonær i Kenya, men nå kirkeverge i Farsund.
Les mer Publisert den 05. Mars 2015
Fra Norea-uka i Lyngdal Bedehus. Foran: Per Birkeli og Åshild Appleyard
En god tradisjon er en møteuke for Norea Mediemisjon i Lyngdal i Vest-Agder i mars måned. I år begynte det med en samling i Birkeland Bedehus i Hægebostad, der Martin Birkedal og Harald Endresen presenterte Noreas arbeid. Onsdag fortsatte serien med et møte i Lyngdal Bedehus. Det ble ledet av Per Birkeli, Elisabeth Sæth sang og orienterte om Prosjekt Hanna. Åshild Appleyard sang også. Taler var Asbjørn Kvalbein.
Les mer Publisert den 04. Mars 2015
Joni og Asbjørn. Beklager at fotografen ikke holdt kamera i ro.
Hun ble lammet fra halsen og ned som 16-åring, Joni Eareckson Tada. Men Gud ga henne en enestående tjeneste likevel, som sanger, taler, forfatter, radioforkynner og inspirator. Bøkene hennes har solgt i millionopplag. Andaktsboken Diamanter i støvet var jeg med på å utgi på Lunde Forlag tidlig på 90-tallet. Nå har hun skrevet en andaktsbok Beside Bethesda, som har undertittelen 31 days towards deeper healing. I rullestolen signerte hun (med munnen) et ferskt eksemplar til meg og mange andre under den internasjonale kristne mediekonferansen i Nashville 25. febr.
Les mer Publisert den 26. Februar 2015
Proklamer! er mottoet for NRB15, og her taler Priscilla Shirer
Folk fra evangelikale radio- og fjernsynsselskaper i USA og mange andre land er samlet til sitt årlige storstevne i Nashville, Tennessee. Jeg er deltaker sammen med 3000 andre på denne International Christian Media Convention siste uka i februar. Vi er i Gaylord Opryland Resort & Convention Center, med store innendørs haller der palmetrær og fossefall gir en smak av sommer, selv om klimaet ute er vinterlig som i Norge.
Les mer Publisert den 24. Februar 2015
Forsamlingsleder Ole Kristian Sameien, med kirkekaffestemning i bakgrunnen
De kaller det Brukshuset, et stort senter på ett plan, sentralt i Hamar. Der har Hamar Misjonsforsamling sine møter, og der ligger vegg i vegg Gjenbrukhallen, som er åpen flere dager i slutten av hver uke. Jeg talte på et søndag formiddagsmøte 8. februar, og det var en opplevelse å møte en fin forsamling i alle aldersgrupper.
Les mer Publisert den 08. Februar 2015
Fra fellesmøtet i Fagerholt misjonshus
Nest siste uka i januar har det vært fellesmøter i Eidsvoll kommune. Søndag formiddag var arrangementet lagt til Fagerholt misjonshus på Styri. Jeg hadde gleden av å kunne tale til en fullsatt sal. Møteleder var Karin Kristine Holt, og hun sang duett med Marianne fra Kløfta. Formiddagssamlingene på Fagerholt pleier å ha preg av bibelundervisning, og jeg forklarte søndagens tekst. Under kaffen til slutt var det samtale om teksten.
Les mer Publisert den 25. Januar 2015
Sølvvennene i Kongsberg. Formann Øivind står til venstre bak, Hans stående som nr. 2 bak ham
Kongsberg er den gamle hovedstaden for sølvgruver i Norge, med kongelig mynt og en prektig "katedral" på en høyde ved Lågen. En kald januardag fikk jeg være gjest i Kongsberg Misjonssamband, blant 15 sølvkronte venner. Det ble en stor opplevelse, fordi de var så levende interessert i musikk, klassiske sanger og salmer, og fordi de hadde så mange varmhjertede vitnesbyrd om Jesus. De var godt orientert om Norea fra før, noen til og med faste givere. Men de tok villig imot ny informasjon, ikke minst om misjon gjennom nye medier.
Les mer Publisert den 23. Januar 2015
Jørgen Solbakk og Andreas Barbøl
Ved pianoet sitter Andreas Barbøl. Han er forsamlingsleder i Follo. Han som spiller på saksofon, er Jørgen Solbakk, som var møteleder den kvelden jeg kom på besøk. Denne forsamlingen møtes vekselvis i kjelleren i Greverud kirke og i Ski menighetshus. De er på jakt etter eget lokale. Jeg stilte opp med månedens bibeltime, og kommer igjen i februar. De siste bibeltimene i vårsemesteret blir ved Odd-Åge Ågedal.
Les mer Publisert den 21. Januar 2015
Litt av venneflokken i NLM Askim, enkel servering etter bibeltimen
Misjonssambandet i Askim har et koselig samlingssted i eget hus, og jeg fikk være gjest på det første møtet i 2015. Etter bibeltimen kom formannen Bjørnar Grønbeck med misjonsinformasjon, og til slutt hadde de sin tradisjonelle samling med kaffe og kaker. Flokken består av både unge og eldre. De har møte hver fjortende dag.
Les mer Publisert den 13. Januar 2015
Bønn for Oslo, avslutningsgudstjenesten
Guds folk i Oslo har vært sammen om en bønneuke for byen, og arrangementene ble avsluttet med en felles gudstjeneste i Oslo Domkirke. Den ble overført på TV i Kanal 10. Trond Løberg holdt en inspirerende preken der han trakk linjene fra Døperen Johannes-vekkelsen i Jordandalen til de store vekkelsene som har vært i Oslo rundt 1905 og 1934. På skjermen fikk jeg se et sjeldent syn. Biskop Ole Chr. Kvarme leder nattverden og blir assistert av lederen for Jesuskvinner, Anne Christiansen. På bildet ser vi mellom dem dirigenten for Frelsesarmeens hornorkester, Yngve Slettholm. Det er ikke uten betydning at han også er departementsoppnevnt leder av Norsk Kulturråd.
Les mer Publisert den 11. Januar 2015
Alle lyttere, lesere, venner og medarbeidere får med dette en hilsen ved årsskiftet, og jeg ber til Herren at han vil velsigne den enkelte av dere i det nye året. Vi kan oppleve å få bekymrede tanker når vi følger med på alt som skjer i verden. Men til Gud kan vi komme med alt, og han har lovet å være med sine barn. Han vil holde oss i sin trygge hånd også om det skulle bli mørke dager.
Les mer Publisert den 31. Desember 2014
Misjonshus-advent-kaffe i Seiersten. Møteleder, formann og krumkakebaker Reidar Andreassen til venstre
Fjerde søndag i advent talte jeg på formiddagsmøtet i det tradisjonsrike Seiersten misjonshus i Fredrikstad. Huset er etter hvert blitt for stort for misjonsvennene der i byen, så det er lagt ut for salg. Men enn så lenge har de sine regelmessige møter, og jeg blir selv oppbygget av å få del i det gode, omsorgsfulle fellesskapet de har, vennene på Seiersten
Les mer Publisert den 21. Desember 2014
Magnus, Margrete, Anny og Marit
Søndag 7 desember var det adventfest i Knatten Misjonshus i Årnes på Romerike. Det var Anny Søgaard som hadde invitert meg, og hun ser vi som nummer to fra høyre på bildet. Ved siden av henne sitter Marit Søgaard, som er gift med møtelederen for kvelden, Arne. De kjekke barna som var gode tilhørere til talen min, er Magnus og Margrete. De hadde med seg fine bibelbøker for barn, og mammaen deres var dyktig pianist til sangene.
Les mer Publisert den 08. Desember 2014
Målfrid Hodnebrog ønsker velkommen til julemessa i Vik
Det er tid for julemesser både her og der. Jeg er gjestetaler på julemessa i Vik bedehus i Grimstad. Her ønsket Målfrid Hodnebrog velkommen, og snart var åresalget i gang, med kransekaker, fruktkorger og andre godsaker. Det selges småkaker, håndarbeider av ulike slag, og mye annet. Kafeen i kjelleren har billig og god mat, og det er jevnt tilsig av folk hele dagen.
Les mer Publisert den 29. November 2014
En av samtalegruppene etter bibeltimen i Skiptvet misjonshus
I Skiptvet misjonshus i Østfold har de hatt et vellykket alfakurs. Nå vil de følge opp med kurskvelder i samme stil, med aktuelle emner. Olav og Randi Pedersen inviterte meg til å holde en bibeltime over temaet "Hvordan leve i Guds nåde?" en våt og mørk novemberkveld. Rune Johansen, som har vært ivrig med på alfakurset, ledet. Det var kveldsmat og samtale i grupper for oss 20 som var til stede.
Les mer Publisert den 20. November 2014

 Dersom du ikke finner det du leter etter, så anbefaler vi at du prøver søke-feltet øverst på denne siden.

YouVersion

Uansett hvor du er, gir YouVersion mobil deg tilgang til bibelen, bibelleseplaner og et nettsamfunn.

Lær mer om våre prosjekter

Kontakt Norea

Norea Mediemisjon, Postboks 410 Lundsiden, 4604 Kristiansand, Norway

Besøksadresse: Bergtorasvei 120

Tlf: 38 14 50 00;
Faks: 38 14 50 20;
e-post: post@norea.no