Opplæring - bibelundervisning


Foto: Oddbjørn A. Berge
Ny serie om sendebrevene
Jesus åpenbarer seg, Åp 1
Sju menigheter blir vurdert
I en serie på åtte programmer gjennomgår jeg de tre første kapitlene i Johannes åpenbaring. I dag skal vi se på kapittel 1, som beskriver hvordan Jesus Kristus viste seg for apostelen Johannes. Mye kristen forkynnelse tar for seg ditt og mitt personlige kristenliv. I Åp 1 er fokus et annet: Her får vi presentert hvordan Jesus Kristus er, som den store og allmektige, og hvordan han kommer med sitt kall til sin kristne kirke i verden.
Les mer
Foto: Morten Ingebrigtsvold
Vi er skapt av Herren til noe spennende
Rikt liv i Guds ledelse
«Jeg fikser ikke livet,» hadde en attenåring skrevet i avskjedsbrevet sitt. «Jeg må takke Herren for et rikt liv. Der har jeg merket at Han har ledet meg,» sa sekstiåringen. For en kontrast!
Les mer
Foto: Geir Huse
Jesus seiret på vegne av oss
På den åndelige slagmarken
Vi snakker om kristne verdier. La oss ikke lure oss selv. De fremste verdiene ligger i frelsen i Jesus og i de ti bud fra Gud. Og av de ti bud, aller mest det første: «Du skal ikke ha andre guder enn meg.» Overfor et slikt bud sier vi enten ja eller nei. Vi tilber Gud, er lydige mot Gud, eller vi lar være.
Les mer
Filip veileder den etiopiske hoffmannen
Innvi deg selv til tjeneste
Fra de mange til den ene. Filip
Er du en kristen, har du fått et kall til å tjene Jesus og din neste. Vi har alle noen vi prøver å vise omsorg for. Hva er viktig? Hvordan skal vi prioritere? Hvordan unngå at vi mister fokus i livet og i den tjenesten vi tror Gud har gitt oss? Er vi stadig i farta, åndelig sett? «På hugget,» som det heter?
Les mer
Foto: Britta Buschhorn
Gå ikke glipp av en viktig anledning
Olje på lampen
En mor forklarte til den lille datteren sin, som ikke kunne begripe hvorfor far var død: – Gud har sendt bud på far, og etter en stund vil han sende bud på alle. Men hvor snart, det kan jeg ikke si.
Les mer
Hun smadret hele selskapet
Regelrytteri og nåde
«Kom til oss og bli som oss!» Det er noe som heter loviskhet. Det innebærer at hvis du bare oppfører deg slik det ventes, så er alt i orden. «Vi har et sett av uskrevne regler i dette miljøet. Holder du dem, er du godtatt.»
Les mer
Er det tillatt å være nidkjær for Guds sak? Går det an å bli for ivrig? Eller er likegyldighet og reddhareholdninger et vel så stort problem?
Les mer
De som tenker på det kristne arbeidet og kirkelivet før og nå, vet at tidene kan veksle. Guds Ånd kommer nær på spesielle måter, i særskilte tider og på konkrete steder. Noen ganger er det tungt, og en lurer på om kristen tro dør helt ut. Så kan det snu seg.
Les mer
En misjonær som gjorde tjeneste i Kina for mange år siden, var så dyktig og full av kunnskap om kinesiske forhold at et amerikansk firma forsøkte å få ham i tjeneste for seg. Jeg har lest at de tilbød ham en tiltrekkende jobb med en tilsvarende høy lønn, men han takket nei.
Les mer
Bibelen om konflikthåndtering
Konflikt i Guds menighet Nehemja 5
Nehemjas bok handler om å «bygge Guds rike her på jord». Konkret dreier det seg om å sette i stand en forsvarsmur rundt den gamle byen Jerusalem. Men i overført betydning minner det om kampen for å bevare Guds forsamling og ta vare på vårt personlige liv med Herren
Les mer
Både som enkeltkristne og som kristent fellesskap lever vi i en kampsituasjon. Har du opplevd konflikter på jobben eller i menighetsfellesskapet, blant slekten eller i misjonslaget? Eller virkelig motstand fra grupper utenfra? Kanskje rettet mot deg personlig? Bibelen forteller om konkrete episoder som stattholderen Nehemja fikk oppleve.
Les mer
En utrolig glede over medarbeidere
Lagånd og teamarbeid. Nehemja 3
Hvis vi klarer å få en gruppe mennesker til å jobbe tett og godt sammen, kan vi oppnå utrolig mye. Et fremragende fotballag kan være et godt eksempel.
Les mer
Den andre i en serie på åtte bibeltimer
Inn i farlig tjeneste. Nehemja. 2.
Har du kjent mennesker som har brent etter å gjøre en tjeneste for Gud, men opplever stengte dører?
Les mer
I dag begynner en serie på åtte leksjoner om Nehemja
En ansvarlig, gudfryktig leder: Nehemja. 1.
På et eller annet tidspunkt på veien fra barn til voksen får vi ansvar for noe. Jo eldre vi blir, dess mer ansvar vil vi bli i stand til å bære.
Les mer
Bibelen. Foto: Moses Hansen
Gjennomgåelse av Luk 1,38-45
Kjennetegn på åndsfylte kristne
Mange er opptatt av å bli fylt av Den Hellige Ånd. Det er bra. Men det er lett å se at en del kristne mister balansen når det gjelder dette.
Les mer
Varme kilder
Trekk fra læren om Den Hellige Ånd
Ånden vil varme og glede
Den tyske oppdagelsesreisende Alexander von Humboldt la merke til noe spesielt under sine reiser på 1700- og 1800-tallet: Enten du kommer til de varmeste eller kaldeste områdene i verden, så foretrekker folk å ha det varmt.
Les mer
Et tidsskille - Kristi himmelfarts dag
Hvorfor Jesus dro til himmelen
Det fortelles om en av astronautene som ble sendt til månen, David Scott, at han så opp mot himmelen og fikk se den planeten han kom fra. Da han trådte ut av romkapselen og ut på månens overflate, sa han: «Jeg kan se rett opp og se jorden.»
Les mer
Jesus ber for disiplene sine
Hvordan bli bevart som kristen?
Guds folk er annerledes. Som en predikant sa: «Hvis noen kan finne et mer upopulært prekentema, skal han få en premie.»
Les mer
Foto: Tommy Aanstad
Gud har en plan med livet ditt
Et hellig, hverdagslig kall
– Legg merke til deres kall, brødre, skriver apostelen Paulus i 1. Kor 1,26. En slik oppfordring kan vi ikke ta lettvint. Kallet er hellig, fordi det er gitt av en hellig Gud, som et kall til et liv i hellighet. Kallet er hverdagslig, fordi det er gitt av en Gud som vil ha med hverdagen vår å gjøre, og fordi kallet skal leves ut nettopp i hverdagen.
Les mer
Gjennom sjøsprøyten. Foto: Bergliot Herigstad
Lær av Tomas i Bibelen
Når det er vanskelig å tro
Noen synes det høres rett og riktig ut å tro på Jesus, men de får det ikke til. Om du har det slik, inviterer jeg til å lese dette på et kvarters tid nå. Jeg vil gjerne presentere deg for en av Bibelens tvilere, og fortelle om hvordan han ble hjulpet. Han heter Tomas og var en av de tolv disiplene til Jesus.
Les mer
Bibelgjennomgåelse om Moses
Når Herren gir deg en mentor
Vi er fulle av fordommer mot mennesker. Hadde jeg vært i en komité for å rekruttere en general til å føre Israelsfolket ut av Egypt, ville jeg aldri valgt Moses.
Les mer
Foto: Frode Landro
Det sterkeste og tryggeste gjemmestedet
Bønnen er virksom
For mange år siden skrev en ekspert på atomkraft at han var skrekkslagen for hydrogenbomben. Fortvilelsen sin formulerte han slik: «Av og til har jeg en følelse av at bønn er det eneste som hjelper. Jeg ville likt å ha en direktelinje til Herren for å be om ledelse.»
Les mer
1. påskedag
Påskekongen lever
Joh 20,1-10
«Mens det ennå var mørkt,» heter det i det første verset av Johannesevangeliets beretning om Jesu oppstandelse. Gjennom påskens budskap skinner lyset inn i vår verden. Vi har et håp utover døden. Vi har grunn til å lovprise og takke Gud
Les mer
Langfredag
Herliggjort ved lidelse
Luk 22,39-23,46
Jesus ble herliggjort ved lidelse. Jesu herlighet ble faktisk vist på en så ufattelig måte - gjennom hans lidelse. For den var ikke forgjeves. Den ble bevisst gitt som en gave til oss.
Les mer
Skjærtorsdag
Mesteren – en tjener
Joh 13,1-17
I dag skal vi samle tankene om noe ufattelig. Gud med et håndkle rundt livet. Gud med et vaskevannsfat. Han kneler foran ubetydelige fiskere, skatteinnkrevere og andre vanlige folk. Gud som gjør slavearbeid. Gud som vasker føtter. Han som bruker vaskevannsfatet, er universets konge. Hender som har skapt stjerner, vasker nå skitt. Fingrer som har formet fjell, masserer nå tær. Og den som alle verdens konger skal knele for, kneler nå foran disiplene sine. Bare timer før sin egen død er Jesus opptatt av én ting: Å vise hvor høyt han elsker dem. Mer enn å fjerne skitt vil han ta bort tvil.
Les mer

 Dersom du ikke finner det du leter etter, så anbefaler vi at du prøver søke-feltet øverst på denne siden. 

YouVersion

Uansett hvor du er, gir YouVersion mobil deg tilgang til bibelen, bibelleseplaner og et nettsamfunn.

Lær mer om våre prosjekter

Kontakt Norea

Norea Mediemisjon, Postboks 410 Lundsiden, 4604 Kristiansand, Norway

Besøksadresse: Bergtorasvei 120

Tlf: 38 14 50 00;
Faks: 38 14 50 20;
e-post: post@norea.no