Hjelp til bønn


Send oss ditt bønneemne
Sagt om bønn

Glem ikke bønnen. Hver gang du ber oppriktig, skal en ny følelse vekkes hos deg, og med den en ny tanke, som du ikke før har hatt, og som skal gi deg nytt mot, skrev F. Dostojevski.

Kristus vil at vi alltid skal be og at vi skal være flittige i våre bønner natt og dag. Det er umulig å be uavlatelig med munnen. Heller ikke vil Kristus ha en bønn med mange ord. Men bønnen i hjertet kan skje uavbrutt, også når en spiser eller drikker, sover eller våker eller er i arbeid. En slik bønn er ikke noe annet enn en lengsel eller sukk etter noe som man ønsker fra Gud. Særlig gjelder det at sjelen må bli salig. En slik lengsel etter Gud kan hjertet ha, hva enn man sysler med. Om du med lengsel ønsker noe fra Gud, da ber du uavbrutt, slik som Kristus vil at du skal be, skrev Olaus Petri.

Søk Gud, så finner du Gud og med ham også alt godt. Den som vender seg til Gud, til ham vender også Gud seg med alt som er godt. For om mennesket nærmer seg eller går bort, går Gud dog aldri bort, han er alltid nær, og om han ikke får komme inn, så står han likevel alltid der utenfor døren, skrev Mester Eckhart.

I bønnen har den ensomme en å tale med, den lidende en som forstår, den lykkelige en å takke, og synderen en å bekjenne for, skrev J. Nilsson.

La oss love hverandre å være trofaste i forbønn for hverandre! Jeg skal be for deg om kraft, helse, tålmodighet og beskyttelse mot konflikter og fristelser. Be du om det samme for meg. Og blir det så bestemt at vi ikke får se hverandre igjen, så la oss helt til det siste tenke på hverandre med takknemlighet og tilgivelse. Måtte så Gud unne oss en gang – mens vi ber for hverandre og lovsynger med hverandre – å stå for hans trone, skrev D. Bonhoeffer.

Oppadvendt

 Trenger du hjelp til å finne ord når du vil be til Gud? Webpastoren ber bønner for morgen og kveld og forskjellige behov. Du kan bare lytte, hvile og la hjertet være med.

 

YouVersion

Uansett hvor du er, gir YouVersion mobil deg tilgang til bibelen, bibelleseplaner og et nettsamfunn.

Lær mer om våre prosjekter

Kontakt Norea

Norea Mediemisjon, Postboks 410 Lundsiden, 4604 Kristiansand, Norway

Besøksadresse: Bergtorasvei 120

Tlf: 38 14 50 00;
Faks: 38 14 50 20;
e-post: post@norea.no