Berit Østby (til venstre) og Liv Godtfredsen her i full sving med å lære kunsten å lage en veske av tomme kaffeposer.Berit Østby (til venstre) og Liv Godtfredsen her i full sving med å lære kunsten å lage en veske av tomme kaffeposer. Foto: Ellen Sørlien, Norea Mediemisjon
Skaper misjonsinntekter:

Lager vesker av kaffeposer

Av Ellen Sørlien
Publisert 04.02.2011

Tomme kaffeposer er søppel, men med litt kreativitet er posene blitt til vesker, som gir inntekt til misjonen.

Og med litt fantasi, skaperglede og iver kan disse kaffeposene bli til flotte vesker.

– Alle må samle kaffeposer, ingen må kaste en pose heretter, sier en smilende Liv Godtfredsen, som deltok på kurs for å lære denne teknikken.

Syr kaffeposevesker

Hun forteller at de i hennes menighet, Søm Menighet i Kristiansand, har gitt alle beskjed om å samle tomme kaffeposer. Og hennes håp er at de skal lære å sy vesker av de posene.

Veskene skal så selges, og inntektene som da kommer inn, ja, de skal gå rett til menigheten. Og Godtfredsen oppfordrer nå alle til å samle kaffeposer.

– De må ikke vaske posene for det skal lukte kaffe av veske, fortsetter hun i det hun trår på symaskinpedalen og syr ivrig videre.

Posemisjon

Kursleder Ann Karin Sele hadde tatt veien fra Tonstad i Sirdal og til Kristiansand for å lære fra seg kunsten å sy vesker av tomme kaffeposer. Også for henne er det viktig at overskuddet av veskesalget blir gitt til misjonen.

Kanskje dette var en god idè til julemessa dette året?

"Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende," sier Jesus. Det har han lovet oss når vi forkynner evangeliet til alle folkeslag.
Jesus har stått opp fra de døde:
Noe nytt over hverdagstjenesten
Andre påskedag kan vi se på som en god og velsignet overgang fra oppstandelsesdagen til hverdagslivet, der den levende Herre Jesus vil gå med oss.
Les mer
Nyeste artikler:

Lær mer om våre prosjekter

YouVersion

Uansett hvor du er, gir YouVersion mobil deg tilgang til bibelen, bibelleseplaner og et nettsamfunn.

Kontakt Norea

Norea Mediemisjon, Postboks 410 Lundsiden, 4604 Kristiansand, Norway

Besøksadresse: Bergtorasvei 120

Tlf: 38 14 50 00;
Faks: 38 14 50 20;
e-post: post@norea.no