Oppklaring - spørsmål og svar


Hei, Asbjørn! Jeg har et spørsmål. Jeg lurer på Salme 5, vers 6. Der står det: «Overmodige får ikke stå fram for dine øyne, du hater alle som gjør urett.» Hvordan føyes dette sammen med setningen: «Gud hater synden, men elsker synderen?» Jeg har lurt litt på det verset i salmene. Der er sak og person sammenføyd til det som Gud hater, og synden står ikke for seg selv, slik vi sier i vår setning «Gud hater synden». Hvordan ser jeg rett på dette? Mvh EHF. (Ung mann)
Emneord:
Hei, og takk for nyttig spalte med mange gode spørsmål og svar. Mine spørsmål: I salmane kan ein lese om korleis Herren vert lovsungen av di han utrydda folkeslag for at jødane skulle innta land. Det med å utrydde folkeslag verkar som ein veldig drastisk ting å gjere, og folkemord er ikkje noko ein tenkjer godt om. Gud skjenner også på Israel fordi dei hadde medkjensle med folkeslag og lot vare å utrydde dei, men blanda seg med dei. Jødane var valgt til velsigning framfor andre - som vert utrydda. Det fekk veldig store konsekvensar for einskildmenneske, familiar og folkeslag, som verkar vanskeleg å forstå og forklare. Har du tankar om dette? Venleg helsing Ottarpottar.
Emneord:
Bibelen bruker ordene kjepp og stav. Hva er forskjellen i betydning? Hilsen MaBe (Jente).
Emneord:
Jeg hørte en som er kristen, som sa at det viktigste for ham er å være sann mot seg selv. Jeg tenkte litt på det og tror han mente at siden han er en kristen, så må han få lov å tro det, leve det ut i praksis og bekjenne det for andre. Men det skurrer litt for meg: Sier han ikke da at om du ikke er en kristen, så er det helt ok, for da er du sann mot deg selv, og da kan vel ingen dømme deg? Kanskje er jeg en flisespikker, men det kunne være interessant å høre ditt syn på dette. (MS)
Emneord:
Jeg fikk en gang et spørsmål fra en mann. Han spurte meg om hva synd er. Han kunne ikke stå til ansvar for at to mennesker (Adam og Eva) hadde gjort noe som liksom skulle få konsekvenser for hele menneskeheten. Lurer på om du kan gi meg noen refleksjoner rundt dette? Jeg er i stadig diskusjon med ikke-troende mennesker, og de kommer ofte med det ondes problem. Hvordan kan en allmektig Gud sitte passivt og se på all uretten? Det oppleves problematisk å vitne om en Jesus med all makt, samtidig som en verden er i ferd med å fylles til randen med ondskap.
Emneord:

 Du vil finne mange flere spørsmål og svar ved å klikke på kategori-velgeren i høyre kolonne. Deretter kan du klikke deg videre på emneord.

Har du et spørsmål?

Dersom kontaktskjemaet ikke vises. Send en melding til post@norea.no

YouVersion

Uansett hvor du er, gir YouVersion mobil deg tilgang til bibelen, bibelleseplaner og et nettsamfunn.

Kontakt Norea

Norea Mediemisjon, Postboks 410 Lundsiden, 4604 Kristiansand, Norway

Besøksadresse: Bergtorasvei 120

Tlf: 38 14 50 00;
Faks: 38 14 50 20;
e-post: post@norea.no

 

Lær mer om våre prosjekter