Foto: Morten Ingebrigtsvold
Høyst ulike mennesker fascineres av personen Jesus. Den amerikanske forfatteren M. Scott Peck har lest seg til følgende bilde av Mesteren:
Les mer
Bibelhistorien forteller om et tabernakel, et telt, og senere et storslått tempel. Gud selv hadde gitt ordre om å sette det opp. Han ville la sitt navn bo der, som det heter.
Les mer
Vandring i Nepal. Foto: Lars Arvid Oma
"Mennesket blir ofte hva det tror det er," har den indiske statsmannen Mahatma Gandhi sagt. "Hvis jeg om og om igjen sier til meg selv at dette klarer jeg ikke, så vil jeg til slutt kanskje ikke være i stand til å greie det.
Les mer
Foto: Synnøve Grøtteland Helland
"Jeg vil tusen ganger heller tilbringe fem minutter ved Kristi føtter enn å lytte hele mitt liv til alle verdens vise menn," skrev forkynneren Moody.
Les mer
Nordlys. Foto: Øyvind Stavnes
Alle håper det beste. Jesus lover det beste håp. Når riker vakler, konflikter blir uløselige, når uretten preger makten, blir det ikke lett.
Les mer
Foto: Dana Rudusa
Den ramsalte Søren Kierkegaard skrev en gang: "Den største kriminalforbrytelse historien kjenner, er den offisielle kristendoms løgn: at vi alle er kristne."
Les mer
Foto: Geir Huse
Den gamle læreboka Pontoppidans forklaring ble beryktet på grunn av sine 759 spørsmål og svar. Den som i vår tid slipper å pugge alt sammen, kan oppdage at gamle Pontoppidan hadde mye godt å fare med.
Les mer
- Vet du hva som har hendt meg? Slik innledes mange samtaler. Den som forteller, har enten opplevd noe morsomt, noe forferdelig eller overraskende. Det som har hendt meg...
Les mer
Foto: Jorunn Tunheim
- Reis helt til østspissen av øya tidlig om morgenen. Stå ute på neset, med Middelhavet på tre kanter, og se på soloppgangen.
Les mer
21. februar 1937 ble for første gang på mange hundre år en arveprins født her i landet. Uansett personlige egenskaper var Harald allerede før sin fødsel utvalgt. Han skulle overta den norske tronen i sin tid.
Les mer
Foto: Andrighetto Odino
"Søk det gode og ikke det onde, så dere får leve. Da skal Herren, hærskarenes Gud, være med dere," sa Gud gjennom profeten Amos. Livet stiller oss uavbrutt på valg.
Les mer
Mount Everest. Bildet er tatt fra fly. Foto: Lars Arvid Oma
- Jeg har fått med meg noen fordeler ut i livet, tenkte mannen. - Jeg stammer fra en edel rase, har en fremtredende slekt. Jeg har et godt navn, utdannelse, verdsatt arbeid, aktet posisjon i samfunnet.
Les mer
Foto: Tommy Aanstad
Syttién ærverdige menn er samlet i sitt høye Råd. Synedriet er den øverste religiøse og politiske myndighet i Israel. Annas er møteleder, han er fungerende yppersteprest, Guds representant på jorden.
Les mer
Foto: Nina Seeberg
Under krigføring i gammel tid var brennende piler et av de nifseste våpnene. Pilene ble dyppet i bek, antent og skutt over forsvarsverkene.
Les mer
Foto: Synnøve Grøtteland Helland
16. mars
Du kan bli fri fra alle anklagene
Godt å være hos Kristus
Vi mennesker bruker ofte kolossal energi på å dekke til det i våre liv som vi ønsker skal være skjult. - Nå må jeg ikke røpe meg! skjelver det der inne.
Les mer
Trygghet Foto: Tommy Aanstad
15. mars
Vær mest redd for frykten
Trygt og åpent forhold til Gud
- Hva er du aller mest redd for? En venn spurte en annen. - Å lide. Svaret er nok typisk for flere. Vi har skrekk for sykdommer, ulykker og smerter.
Les mer
Sola og korset. Foto Synnøve Grøtteland Helland
14. mars
Kjærlighet som frelser fra dybdene
Han elsker oss for å forandre oss
Vi mennesker trenger å bli elsket mest når vi fortjener det minst. Jo verre vi er stilt, jo mer lengter vi etter trøst, men desto mer kan det hende folk vender seg fra oss. Bare Gud kan fylle det store kjærlighets-behovet hos dem han har skapt.
Les mer
Våren i knopp. Foto: Jorunn Tunheim
13. mars
Den skjøre spiren sprenger asfalten
Bøy deg og se Guds under
Naturen speiler himmelen. Det jordiske er bilder på noe åndelig. Ethvert liv får sin energi av Gud. Han gir det svakeste superstyrke. Hvor mange tar av seg skoene i respekt? Vitenskapsmannen Louis Pasteur sa det slik: "Jo mer jeg studerer naturen, jo mer imponert blir jeg over skaperen."
Les mer
12. mars
De usynlige gjerdene
Vi er ikke kalt til å sette opp murer
Verden er preget av konflikter mellom folkegrupper. Stikkord som Bosnia, Sudan, Golan, Somalia og Rwanda vekker opp TV-bilder inne i hodene våre.
Les mer
Motløshet
11. mars
Motløshetens virus kan nedkjempes
Skuffelser eller en vanskelig dag
- Motløshet er en indre sykdom, skriver en av USAs mest kjente forkynnere, Charles Swindoll. - Sykdommen starter med et virus som heter manglende selvtillit.
Les mer
Fred
10. mars
Enhet eller enstemmighet
Alt er ikke enten svart eller hvitt
"Gled dere! Bli fullkomne! La dere formane! Ha det samme sinn! Hold fred med hverandre, og kjærlighetens og fredens Gud skal være med dere," står det i Skriften.
Les mer
9. mars
Vekkelsen i Wales og det slitte gulvteppet
Nådens og bønnens Ånd
- Ser du dette gulvteppet? sa Evan Roberts og pekte på et billig og slitt gulvteppe med et stort hull i. - Der begynte vekkelsen i Wales.
Les mer
Foto: Morten Ingebrigtsvold
8. mars
Hun valgte side med et pennestrøk
Si ikke: Jeg er ung
En bibelskoleelev kom en dag til læreren sin for å be om en samtale. Hun ville be om råd i en valgsituasjon hun sto i. Læreren pekte på et underlig sted i Bibelen for å få tankene hennes i sving.
Les mer
7. mars
Den sterke røsten og hånden
Det beste som kan hende våre hender
Alle som sto og så på, var i tvil. For en gutt slanget seg på bakken og frådet. Publikum fikk klar attest av Jesus: - Du vantro slekt! De skriftlærde kverulerte. Disiplene til Jesus var rådløse og maktet ikkeno'.
Les mer
Foto: Tommy Aanstad
6. mars
Da djevelen ble kastet ut av bilen
Et lite ord kan binde ham
I sin bok "Det beste jeg vet å gi videre" forteller Lars Korvald åpent fra en av de vanskeligste dagene i livet sitt. Da det sjette barnet ble født, fikk han ingen beskjed fra sykehuset.
Les mer

 Dersom du ikke finner det du leter etter, så anbefaler vi at du prøver søke-feltet øverst på denne siden. 

YouVersion

Uansett hvor du er, gir YouVersion mobil deg tilgang til bibelen, bibelleseplaner og et nettsamfunn.

Lær mer om våre prosjekter

Kontakt Norea

Norea Mediemisjon, Postboks 410 Lundsiden, 4604 Kristiansand, Norway

Besøksadresse: Bergtorasvei 120

Tlf: 38 14 50 00;
Faks: 38 14 50 20;
e-post: post@norea.no